Автоматични прекъсвачи EasyPact CVS


Гамата EasyPact CVS от 100 до 630А представлява лесен избор за качество и стойност на продукта. Разработени да отговорят на изискванията на повечето приложения за защита в средно-големи сгради, прекъсвачите EasyPact CVS осигуряват висока ефективност и икономия на разходи.

Свалете каталог

Цена от: 8.81 лв


Запитване


Каталожен No.ОписаниеМяркаЦена
LV510300"CVS100B TM16D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр146.32 лв
LV510301"CVS100B TM25D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр146.32 лв
LV510302"CVS100B TM32D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр146.32 лв
LV510303"CVS100B TM40D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр146.32 лв
LV510304"CVS100B TM50D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр146.32 лв
LV510305"CVS100B TM63D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр146.32 лв
LV510306"CVS100B TM80D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр146.32 лв
LV510307"CVS100B TM100D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр146.32 лв
LV510310CVS100B TM16D 4P3Dбр190.21 лв
LV510311CVS100B TM25D 4P3Dбр190.21 лв
LV510312CVS100B TM32D 4P3Dбр190.21 лв
LV510313CVS100B TM40D 4P3Dбр190.21 лв
LV510314CVS100B TM50D 4P3Dбр190.21 лв
LV510315CVS100B TM63D 4P3Dбр190.21 лв
LV510316CVS100B TM80D 4P3Dбр190.21 лв
LV510317CVS100B TM100D 4P3Dбр190.21 лв
LV510323бр197.53 лв
LV510326бр197.53 лв
LV510327ПРЕКЪСВАЧ CVS100B TM100D 4P4Dбр197.53 лв
LV510330"CVS100F TM16D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр159.05 лв
LV510331"CVS100F TM25D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр159.05 лв
LV510332"CVS100F TM32D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр159.05 лв
LV510333"CVS100F TM40D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр159.05 лв
LV510334"CVS100F TM50D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр159.05 лв
LV510335"CVS100F TM63D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр159.05 лв
LV510336"CVS100F TM80D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUIбр159.05 лв
LV510337"CVS100F TM100D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр159.05 лв
LV510340бр206.75 лв
LV510341бр206.75 лв
LV510342бр206.75 лв
LV510343бр206.75 лв
LV510344бр206.75 лв
LV510345бр206.75 лв
LV510346бр206.75 лв
LV510347бр206.75 лв
LV510350бр322.06 лв
LV510352бр322.06 лв
LV510353бр322.06 лв
LV510354бр322.06 лв
LV510355бр214.71 лв
LV510356бр214.71 лв
LV510357бр214.71 лв
LV510425"CVS100NA 100A 3P, EASYPACT CVS SWITCH-Dбр111.33 лв
LV510426бр144.73 лв
LV510435бр153.63 лв
LV510736бр230.46 лв
LV510930CVS100BS TM16D 3P3D CIRCUIT BREAKERбр131.69 лв
LV510931бр131.69 лв
LV510932CVS100BS TM25D 3P3D CIRCUIT BREAKERбр131.69 лв
LV510933CVS100BS TM32D 3P3D CIRCUIT BREAKERбр131.69 лв
LV510934CVS100BS TM40D 3P3D CIRCUIT BREAKERбр131.69 лв
LV510935CVS100BS TM50D 3P3D CIRCUIT BREAKERбр131.69 лв
LV510936CVS100BS TM63D 3P3D CIRCUIT BREAKERбр131.69 лв
LV510937CVS100BS TM80D 3P3D CIRCUIT BREAKERбр131.69 лв
LV510938CVS100BS TM100D 3P3D CIRCUIT BREAKERбр131.69 лв
LV510951бр256.78 лв
LV510952бр256.78 лв
LV510953бр171.19 лв
LV510954бр256.78 лв
LV510955бр256.78 лв
LV510956бр171.19 лв
LV510957бр171.19 лв
LV510958бр171.19 лв
LV516301"CVS160B TM100D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр175.57 лв
LV516302"CVS160B TM125D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр210.7 лв
LV516303"CVS160B TM160D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр210.7 лв
LV516311CVS160B TM100D 4P3Dбр342.39 лв
LV516312CVS160B TM125D 4P3Dбр273.9 лв
LV516313АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ CVS160B TM160D 4P3бр273.9 лв
LV516321бр237.04 лв
LV516322бр284.44 лв
LV516323бр284.44 лв
LV516331"CVS160F TM100D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр190.86 лв
LV516332"CVS160F TM125D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр229.02 лв
LV516333"CVS160F TM160D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр229.02 лв
LV516341бр248.1 лв
LV516342бр297.73 лв
LV516343бр297.73 лв
LV516351бр386.48 лв
LV516352бр309.18 лв
LV516353бр309.18 лв
LV516425"CVS160NA 160A 3P, EASYPACT CVS SWITCH-Dбр160.32 лв
LV516426бр208.41 лв
LV516440бр240.47 лв
LV525301"CVS250B TM160D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр333.61 лв
LV525302"CVS250B TM200D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр333.61 лв
LV525303"CVS250B TM250D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр333.61 лв
LV525311CVS250B TM160D 4P3Dбр650.52 лв
LV525312CVS250B TM200D 4P3Dбр433.67 лв
LV525313CVS250B TM250D 4P3Dбр433.67 лв
LV525321бр675.55 лв
LV525322бр450.36 лв
LV525323бр450.36 лв
LV525331"CVS250F TM160D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр362.61 лв
LV525332"CVS250F TM200D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр362.61 лв
LV525333"CVS250F TM250D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр362.61 лв
LV525341бр707.09 лв
LV525342бр471.39 лв
LV525343бр471.39 лв
LV525352бр489.53 лв
LV525353CVS250F TM250D 4P4Dбр489.53 лв
LV525425"CVS250NA 250A 3P, EASYPACT CVS SWITCH-Dбр253.83 лв
LV525426бр329.97 лв
LV525436бр350.29 лв
LV540050SDE ADAPTER FOR CVS400-630 TM ETS2.3 TUбр8.81 лв
LV540305"CVS400F TM320D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр712.5 лв
LV540308CVS400F TM320D 4P3Dбр926.25 лв
LV540309CVS400F TM400D 4P3Dбр926.25 лв
LV540311бр961.87 лв
LV540312бр961.87 лв
LV540315"CVS400N TM320D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр812.25 лв
LV540316"CVS400N TM400D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр812.25 лв
LV540318бр1055.92 лв
LV540321бр1644.8 лв
LV540322бр1096.54 лв
LV540511бр1267.11 лв
LV563305"CVS630F TM500D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр906.53 лв
LV563306"CVS630F TM600D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр906.53 лв
LV563308CVS630F TM500D 4P3Dбр1178.49 лв
LV563309CVS630F TM600D 4P3Dбр1178.49 лв
LV563311бр1223.82 лв
LV563312бр1223.82 лв
LV563315"CVS630N TM500D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр1033.44 лв
LV563316"CVS630N TM600D 3P3D, EASYPACT CVS CIRCUбр1033.44 лв
LV563318бр1343.47 лв
LV563319бр1343.47 лв
LV563321бр2092.72 лв
LV563322бр1395.15 лв
LV563511бр1527.32 лв
LV563550бр951.86 лв
LV563552бр1085.11 лв