Прекъсвачи с вградени контролни функции Reflex iC60


Reflex iC60 е продукт от системата Acti 9™, предлаган единствено от Schneider Electric, който съчетава функции на миниатюрен автоматичен прекъсвач с вградени функции за управление и контрол. Съобразен с динамичните изисквания на осветителните приложения в административни и промишлени сгради, той лесно комуникира с PLC без необходимост от допълнителни устройства, модернизация или аксесоари. Специално предназначен за дистанционно управление на товари в административни сгради и заводи, където са комбинирани местно и централизирано управление с повече превключващи операции.

Свалете каталог

Цена от: 406.46 лв


Запитване


Каталожен No.ОписаниеМяркацена лв. без ДДС
A9C52310Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N 3P 10A крива Cбр.408.74 лв
A9C52316Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N 3P 16A крива Cбр.408.79 лв
A9C52363Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N 3P 63A крива Cбр.427.06 лв
A9C61210Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 10A 2P крива Bбр.406.46 лв
A9C61216Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 16A 2P крива Bбр.406.52 лв
A9C61225Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 25A 2P крива Bбр.406.9 лв
A9C61240Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 40A 2P крива Bбр.428.95 лв
A9C61263Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 63A 2P крива Bбр.418.71 лв
A9C61310Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 10A 3P крива Bбр.435.12 лв
A9C61316Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 16A 3P крива Bбр.435.17 лв
A9C61325Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 25A 3P крива Bбр.435.74 лв
A9C61340Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 40A 3P крива Bбр.468.82 лв
A9C61363Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 63A 3P крива Bбр.453.47 лв
A9C61410Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 10A 4P крива Bбр.449.75 лв
A9C61416Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 16A 4P крива Bбр.449.82 лв
A9C61425Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 25A 4P крива Bбр.450.57 лв
A9C61440Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 40A 4P крива Bбр.494.74 лв
A9C61463Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 63A 4P крива Bбр.474.24 лв
A9C62210Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 10A 2P крива Cбр.406.52 лв
A9C62216Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 16A 2P крива Cбр.406.52 лв
A9C62225Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 25A 2P крива Cбр.406.9 лв
A9C62240Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 40A 2P крива Cбр.429.1 лв
A9C62263Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 63A 2P крива Cбр.418.71 лв
A9C62310Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 10A 3P крива Cбр.435.12 лв
A9C62316Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 16A 3P крива Cбр.435.17 лв
A9C62325Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 25A 3P крива Cбр.435.74 лв
A9C62340Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 40A 3P крива Cбр.469.03 лв
A9C62363Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 63A 3P крива Cбр.453.47 лв
A9C62410Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 10A 4P крива Cбр.449.75 лв
A9C62416Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 16A 4P крива Cбр.449.82 лв
A9C62425Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 25A 4P крива Cбр.450.57 лв
A9C62440Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 40A 4P крива Cбр.494.99 лв
A9C62463Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 63A 4P крива Cбр.474.24 лв
A9C63210Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 10A 2P крива Dбр.406.52 лв
A9C63216Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 16A 2P крива Dбр.406.52 лв
A9C63225Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 25A 2P крива Dбр.406.9 лв
A9C63310Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 10A 3P крива Dбр.435.12 лв
A9C63316Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 16A 3P крива Dбр.435.17 лв
A9C63325Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 25A 3P крива Dбр.435.74 лв
A9C63410Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 10A 4P крива Dбр.449.75 лв
A9C63416Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 16A 4P крива Dбр.449.82 лв
A9C63425Автоматичен прекъсвач Reflex iC60N с интерфейс Ti24 25A 4P крива Dбр.450.57 лв
A9C64210Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 10A 2P крива Bбр.406.46 лв
A9C64216Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 16A 2P крива Bбр.406.52 лв
A9C64225Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 25A 2P крива Bбр.406.9 лв
A9C64240Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 40A 2P крива Bбр.428.95 лв
A9C64310Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 10A 3P крива Bбр.435.12 лв
A9C64316Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 16A 3P крива Bбр.435.17 лв
A9C64325Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 25A 3P крива Bбр.435.74 лв
A9C64340Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 40A 3P крива Bбр.468.82 лв
A9C64410Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 10A 4P крива Bбр.449.75 лв
A9C64416Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 16A 4P крива Bбр.449.82 лв
A9C64425Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 25A 4P крива Bбр.450.57 лв
A9C64440Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 40A 4P крива Bбр.494.74 лв
A9C65210Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 10A 2P крива Cбр.406.52 лв
A9C65216Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 16A 2P крива Cбр.406.52 лв
A9C65225Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 25A 2P крива Cбр.406.9 лв
A9C65240Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 40A 2P крива Cбр.429.1 лв
A9C65310Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 10A 3P крива Cбр.435.12 лв
A9C65316Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 16A 3P крива Cбр.435.17 лв
A9C65325Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 25A 3P крива Cбр.435.74 лв
A9C65340Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 40A 3P крива Cбр.469.03 лв
A9C65410Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 10A 4P крива Cбр.449.75 лв
A9C65416Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 16A 4P крива Cбр.449.82 лв
A9C65425Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 25A 4P крива Cбр.450.57 лв
A9C65440Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 40A 4P крива Cбр.494.99 лв
A9C66210Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 10A 2P крива Dбр.406.52 лв
A9C66216Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 16A 2P крива Dбр.435.12 лв
A9C66225Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 25A 2P крива Dбр.435.17 лв
A9C66310Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 10A 3P крива Dбр.435.74 лв
A9C66316Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 16A 3P крива Dбр.449.75 лв
A9C66325Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 25A 3P крива Dбр.449.82 лв
A9C66410Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 10A 4P крива Dбр.450.57 лв
A9C66416Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 16A 4P крива Dбр.440.56 лв
A9C66425Автоматичен прекъсвач Reflex iC60H с интерфейс Ti24 25A 4P крива Dбр.441.3 лв