окт. 15, 2018
admin

За нуждите на новата мандра Дъбравка фирма ЕЛ-Тех 3 ООД

достави и пусна в експлоатация дизел генератор KJS440

440Kva като за целта машината беше избрана така че да замества изцяло съществуващият трафопост.

Оставете коментар