дек. 27, 2010
admin

CRIMPFOX ZA 6-2 на PHOENIX CONTACT

Инструмент за изолирани кабелни обувки CRIMPFOX ZA 6-2 на PHOENIX CONTACT.

дек. 27, 2010
admin

нов обект

През месец октомври 2010 година на фирма Eltech3 ltd беше възложено изпълнението на монтажни и наладъчни работи на обект МВЕЦ Туфча 1.

дек. 22, 2010
admin

За фирмата

Фирма EL TECH 3 ltd е специализирана в областа на електрообзавеждането,сградната автоматизация,изработка и монтажи на елтабла и осветителни инсталаци,също така и всички видове слаботокови инсталации като;сот,пожароизвестяване и структорно окабеляване.

Нашите клиенти се доверяват на екипа от специалисти и поверяват на нас цялостното изпълнение на електро проектите.

дек. 22, 2010
admin

Дефектнотокови защити

Дефектнотоковите защити имат следните приложения:

1.Защита от директен и индиректен допир.

2.Управление на електрически вериги.

3.Защита на електрически вериги от пробив и оттечка.

Видове дефектнотокови защити и тяхното приложение според прага на задействане от ток на оттечка.

1.10 и 30 mA – За защита от директен контакт с неизолирани тоководещи части.

2.100 mA- За защита от пряк контакт с изолирани тоководещи части.

3.500  mA -За защита на имущество от пожар при възникнал ток на оттечка.

Според Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии дефектнотокова защита с чувствителност 30 mА задължително трябва да се използва и в следните случаи:

  • За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, в които могат да се включват преносими електрически уреди – чл. 1789 На практика това са всички контактни излази с общо предназначение в жилищни сгради, хотелски стаи, офис сгради, сервизни помещения и др.
  • За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, в помещения с повишена опасност и особено опасни помещения – бани, мокри помещения с влага и подобни – чл.1799

Видове:

  • Клас АС
  • Дефектнотокови защити, за приложение в нор мални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DCсъставки на прав ток.Приложение: за жилищното строителство

  • Клас А тип “si”
  • Дефектнотокови защити за приложение във вериги, замърсени с хармоници или DC съставки на прав ток, породени от: Последователни попадения от мълнии; Наличие на електронен баласт; Наличие на консуматори, генериращи хармоници като луминисцентно осветление, компютри, изправители и др. Приложение: Жилищни, административни сгради и индустрия. Дефектнотокова защита

Свързване на дефектнотокова защита

Свързване на дефектнотокова защитаНапомняне

За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевия проводник (N) и защитния проводник (РЕ) да бъдат отделни проводници т.е. да имаме система TN-S или ТТ (три или пет проводно изпълнение).
След дефектнотокова защита нулевият и защитният проводник не трябва да се свързват никъде помежду си. (Чл. 1792 от Наредба №3)

Място на дефектнотоковата защита.

Според Чл.1797 от Наредба №3 дефектнотоковите защити се разполагат в апартаментните или в етажните разпределителни табла

Страници:«1234