LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 110 Series


LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 110 Series

Screened PVC control cable with transparent outer sheath

  • EMC-compliant
  • VDE reg. no. 7030

Свалете каталог

Цена от: 0.45 лв


Запитване


LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 110 Series

Приложение
    Olfex Classic 110 се използуват като измерителни и контролни кабели в машиностроенето, механизацията, енергетиката, отоплителни и климатизационни системи, хладилни инсталации, офис оборудване, системи за обработка на данни. Използуват се в сухи и мокри помещения. Подходящи са за свободно непостоянно огъване без товар, както и за фиксирано полагане. Могат да се инсталират и на открито при наличие на UV-защита и в ограничен темп. диапазон.
     Olfex Classic 110 CY  се използват за свързване на машини, лентови конвейри, производствени линии, както и за измерване и автоматичен контрол и компютърни системи, в енергетиката, охладителни системи и системи за обработка на данни, офис оборудване. Медната оплетка осигурява електромагнитен екран между електричеката верига и околната среда.
Благодрение на тройната си защита, Olfex Classic 110SY издържат в най-жестоки работни условия. Защитената от окисление стоманена оплетка под прозрачна външна обвивка осигурява високо ниво на механична защита при голяма гъвкавост и частично ел. екраниране. Използват се в сухи и мокри помещения, за свободно непосредствено огъване без товар, както и за фиксирано полагане. Инсталират се и на открито при наличие на UV- защита и в ограничен температурен диапазон.


Технически данни
     Мин. радиус на огъване:

   Classic 110: подвижно: 15xD.
                      неподвижно: 4xD (D - диаметъра на проводника). 
   Classic 110 CY/SY: подвижно: 15/20xD.
                                 неподвижно: 4/6xD.
   Температурен обхват:
                       подвижно: -5 до +70С;
                       стационарно: -40 до +70С.
   Проводник:  гъвкав многожичен, съгласно VDE 0295, клас 5/IEC 228кл. 5.
   Напрежение Uo/U: 300/500V.
   Кодиране на жилата: цветно съгласно VDE0293.

Конструкция на кабела
   Olfex Classic 110: Гъвкави медни жила с PVC изолация, черни с бели номера, версии: с и без жълто-зелен заземителен проводник, усукване на жилата на слоеве, външна обвивка от специален PVC материал, сребристо-сив цвят (RAL 7001), забавящ горенето (IEC 332.1).
   Olfex Classic 110 CY : Гъвкави медни жила с PVC P8/1 изолация, черни с бели номера, версии с и без жълто-зелен заземителен проводник, усукване на жилата на слоеве, вътрешна обвивка от PVC, калайдисана медна оплетка, прозрачна външна обвивка от специален PVC материал, забавящ горенето (IEC 60332.1).  
 Olfex Classic 100 SY : Гъвкави медни жила с PVC изолация, черни с бели номера, версии: с и без жълто-зелен заземителен проводник, усуквне на жилата на слоеве, вътрешна изолация от PVC, стоманена оплетка защитена от окисление, прозрачна външна обвивка от специален PVC материал, забавящ горенето (IEC 60332.1).