LAPP KABEL Unitronic Series (LiYCY, Li2YCY, Li5YCY)


LAPP KABEL Unitronic Series (LiYCY, Li2YCY, Li5YCY)

Приложение
Прилагат се в измервателно оборудване, оборудване за приемане и предаване на данни, електрически табла и компоненти при наличие на външни смущения, влияещи на предавания сигнал. Стандартният проводник за такива прложения е LiYCY. Когато се изискват повишени електрически характеристики (нисък капацитет на проводника, предаване за кратко време) се препоръчва Li2YCY, а при изисквания за термична или химическа устойчивост Li5YCY.
Технически данни
Макс. работно напрежение: LiYCY: 350V, Li2YCY: 500V, Li5YCY: 600V. Да не се използват като силови проводници.
Температурен обхват: LiYCY: -5 до +80С, Li2YCY: -5 до +70С, Li5YCY: -190 до +260С.
Конструкция:LiYCY: Гъвкав калайдисан меден проводник с PVC изолация, екран от калайдисана медна оплетка, външна прозрачна обвивка от PVC.
Li2YCY: Гъвкав калайдисан меден проводник с полиетиленова изолация, екран от калайдисана медна оплетка, външна прозрачна обвивка от PVC.
Li5YCY: Гъвкав посребрен меден проводник с прозрачна изолация PTFE (Teflon), екран от посребрена медна оплетка, външна обвивка от PTFE, бял.

Свалете каталог

Цена от: 0.00 лв


Запитване


Цена по запитване