Кабели СВБТ

Кабели СВБТ
Силов брониран кабел ниско напрежение с PVC изолация и Cu жила

ПРИЛОЖЕНИЕ
Кабел с броня от стоманени ленти за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV с честота 50 Hz.

Цена от: 1.40 лв

Запитване

Описание Мярка Цена лв. без ДДС
Кабел СВБТ 1x35 .6/1 kV м 8.00
Кабел СВБТ 1x50 .6/1 kV м 10.57
Кабел СВБТ 1x70 .6/1 kV м 14.83
Кабел СВБТ 1x95 .6/1 kV м 20.34
Кабел СВБТ 1x120 .6/1 kV м 25.40
Кабел СВБТ 1x150 .6/1 kV м 31.19
Кабел СВБТ 1x185 .6/1 kV м 38.77
Кабел СВБТ 1x240 .6/1 kV м 50.63
Кабел СВБТ 1x300 .6/1 kV м 63.63
Кабел СВБТ 2x1.5 .6/1 kV м 1.40
Кабел СВБТ 2x2.5 .6/1 kV м 1.70
Кабел СВБТ 2x4 .6/1 kV м 2.26
Кабел СВБТ 2x6 .6/1 kV м 3.02
Кабел СВБТ 2x10 .6/1 kV м 4.54
Кабел СВБТ 2x16 .6/1 kV м 6.77
Кабел СВБТ 2x25 .6/1 kV м 10.57
Кабел СВБТ 2x35 .6/1 kV м 14.20
Кабел СВБТ 2x50 .6/1 kV м 19.05
Кабел СВБТ 2x70 .6/1 kV м 26.86
Кабел СВБТ 2x95 .6/1 kV м 36.88
Кабел СВБТ 2x120 .6/1 kV м 46.14
Кабел СВБТ 2x150 .6/1 kV м 57.38
Кабел СВБТ 2x185 .6/1 kV м 71.26
Кабел СВБТ 2x240 .6/1 kV м 93.55
Кабел СВБТ 3x1 .6/1 kV м 1.42
Кабел СВБТ 3x1.5 .6/1 kV м 1.70
Кабел СВБТ 3x1.5+1 .6/1 kV м 1.81
Кабел СВБТ 3x2.5 .6/1 kV м 2.17
Кабел СВБТ 3x2.5+1.5 .6/1 kV м 2.38
Кабел СВБТ 3x4 .6/1 kV м 3.03
Кабел СВБТ 3x4+2.5 .6/1 kV м 3.51
Кабел СВБТ 3x6 .6/1 kV м 4.09
Кабел СВБТ 3x6+4 .6/1 kV м 4.89
Кабел СВБТ 3x10 .6/1 kV м 6.34
Кабел СВБТ 3x10+6 .6/1 kV м 7.46
Кабел СВБТ 3x16 .6/1 kV м 9.48
Кабел СВБТ 3x16+10 .6/1 kV м 11.39
Кабел СВБТ 3x25 .6/1 kV м 14.98
Кабел СВБТ 3x25+16 .6/1 kV м 18.01
Кабел СВБТ 3x35 .6/1 kV м 20.47
Кабел СВБТ 3x35+16 .6/1 kV м 23.41
Кабел СВБТ 3x50 .6/1 kV м 27.05
Кабел СВБТ 3x50+25 .6/1 kV м 31.66
Кабел СВБТ 3x70 .6/1 kV м 38.12
Кабел СВБТ 3x70+35 .6/1 kV м 44.76
Кабел СВБТ 3x95 .6/1 kV м 52.56
Кабел СВБТ 3x95+50 .6/1 kV м 61.37
Кабел СВБТ 3x120 .6/1 kV м 65.75
Кабел СВБТ 3x120+70 .6/1 kV м 78.37
Кабел СВБТ 3x150 .6/1 kV м 80.67
Кабел СВБТ 3x150+70 .6/1 kV м 93.52
Кабел СВБТ 3x185 .6/1 kV м 100.86
Кабел СВБТ 3x185+95 .6/1 kV м 118.42
Кабел СВБТ 3x240 .6/1 kV м 131.72
Кабел СВБТ 3x240+120 .6/1 kV м 154.32
Кабел СВБТ 4x1 .6/1 kV м 1.75
Кабел СВБТ 4x1.5 .6/1 kV м 2.10
Кабел СВБТ 4x2.5 .6/1 kV м 2.75
Кабел СВБТ 4x4 .6/1 kV м 4.11
Кабел СВБТ 4x6 .6/1 kV м 5.59
Кабел СВБТ 4x10 .6/1 kV м 8.75
Кабел СВБТ 4x16 .6/1 kV м 13.28
Кабел СВБТ 4x25 .6/1 kV м 20.37
Кабел СВБТ 4x35 .6/1 kV м 27.74
Кабел СВБТ 4x50 .6/1 kV м 36.91
Кабел СВБТ 4x70 .6/1 kV м 52.48
Кабел СВБТ 4x95 .6/1 kV м 72.42
Кабел СВБТ 4x120 .6/1 kV м 90.70
Кабел СВБТ 4x150 .6/1 kV м 111.45
Кабел СВБТ 4x185 .6/1 kV м 139.13
Кабел СВБТ 4x240 .6/1 kV м 182.67
Кабел СВБТ 5x1 .6/1 kV м 1.83
Кабел СВБТ 5x1.5 .6/1 kV м 2.26
Кабел СВБТ 5x2.5 .6/1 kV м 3.16
Кабел СВБТ 5x4 .6/1 kV м 4.80
Кабел СВБТ 5x6 .6/1 kV м 6.66
Кабел СВБТ 5x10 .6/1 kV м 10.40
Кабел СВБТ 5x16 .6/1 kV м 15.86
Кабел СВБТ 5x25 .6/1 kV м 25.20
Кабел СВБТ 5x35 .6/1 kV м 34.67
Кабел СВБТ 5x50 .6/1 kV м 46.65
Кабел СВБТ 5x70 .6/1 kV м 66.74
Кабел СВБТ 5x120 .6/1 kV м 115.31
Кабел СВБТ 6x1 .6/1 kV м 2.01
Кабел СВБТ 6x1.5 .6/1 kV м 2.61
Кабел СВБТ 6x2.5 .6/1 kV м 3.72
Кабел СВБТ 6x4 .6/1 kV м 5.66
Кабел СВБТ 6x6 .6/1 kV м 7.84
Кабел СВБТ 6x10 .6/1 kV м 12.36
Кабел СВБТ 7x1.5 .6/1 kV м 2.87
Кабел СВБТ 7x2.5 .6/1 kV м 4.13
Кабел СВБТ 7x4 .6/1 kV м 6.36
Кабел СВБТ 8x1 .6/1 kV м 2.49
Кабел СВБТ 8x1.5 .6/1 kV м 3.29
Кабел СВБТ 8x2.5 .6/1 kV м 4.76
Кабел СВБТ 8x4 .6/1 kV м 7.25
Кабел СВБТ 8x6 .6/1 kV м 10.16
Кабел СВБТ 10x1 .6/1 kV м 3.03
Кабел СВБТ 10x1.5 .6/1 kV м 4.05
Кабел СВБТ 10x2.5 .6/1 kV м 5.83
Кабел СВБТ 10x4 .6/1 kV м 8.92
Кабел СВБТ 10x6 .6/1 kV м 12.60
Кабел СВБТ 10x10 .6/1 kV м 20.14
Кабел СВБТ 12x1.5 .6/1 kV м 4.58
Кабел СВБТ 12x2.5 .6/1 kV м 6.76
Кабел СВБТ 14x1.5 .6/1 kV м 5.28
Кабел СВБТ 14x2.5 .6/1 kV м 7.74
Кабел СВБТ 14x4 .6/1 kV м 12.34
Кабел СВБТ 16x1.5 .6/1 kV м 5.89
Кабел СВБТ 16x2.5 .6/1 kV м 8.76
Кабел СВБТ 19x1.5 .6/1 kV м 6.85
Кабел СВБТ 19x2.5 .6/1 kV м 10.19
Кабел СВБТ 24x1.5 .6/1 kV м 8.55
Кабел СВБТ 24x2.5 .6/1 kV м 12.91
Кабел СВБТ 30x1 .6/1 kV м 7.54
Кабел СВБТ 30x1.5 .6/1 kV м 10.50
Кабел СВБТ 30x2.5 .6/1 kV м 15.83
Кабел СВБТ 37x1 .6/1 kV м 8.98
Кабел СВБТ 37x1.5 .6/1 kV м 12.70
Кабел СВБТ 37x2.5 .6/1 kV м 19.19