П
р
о
д
у
к
т
и
Активен Мълниеприемник EUROSTAR

Активен Мълниеприемник EUROSTAR

Мълниеприемник с изпреварващо действие EURO STAR

Свалете каталог
Цена от: 759.95 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

НАИМЕНОВАНИЕМ-КАЦена без ДДС
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR-15msбр759,95
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR-30ms бр906,44
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR - 45ms бр970,54
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR - 60ms бр1052,94
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR – 2 м поцинкованабр119.40
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR – 2,5 м поцинкованабр137.34
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR – 3 м поцинкованабр167.43
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR – 3,5 м поцинкованабр196.20
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR – 4 м поцинкованабр215.82
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR – 5 м поцинкованабр285.53
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR – 5 м поцинкованабр311.31
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR – 6 м поцинкованабр375.40
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ EUROSTAR – 7 м поцинкованабр438.18
ОБТЯЖКИ ЗА РАЗГЛОБЯЕМА МАЧТА, КОМПЛЕКТбрпо запитване