Активен Мълниеприемник TESLA

Свалете каталог

Цена от: 833.33 лв

Запитване

НАИМЕНОВАНИЕМ-КАЦена без ДДС
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S15 15ms бр833.33
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S30 30msбр864.43
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S45, 45ms бр892.94
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S60, 60ms бр918.86
БРОЯЧ НА МЪЛНИИ TESLA А705 бр326.60
МАЧТА 1m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А901AA бр60.92
МАЧТА 2m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А901 бр80.35
МАЧТА 2.5m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А901А бр129.60
МАЧТА 3m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А902 бр115.34
МАЧТА 3.5m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLAбр138.68
МАЧТА 4m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А903 бр158.11
МАЧТА 5m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А904 бр212.54
МАЧТА 6m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А905 бр244.94
МАЧТА 4m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А906 РАЗГОБЯЕМАбр194.40
МАЧТА 5m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А907 РАЗГЛОБЯЕМАбр226.80
МАЧТА 6m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А908 РАЗГЛОБЯЕМАбр287.71
МАЧТА 7m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А909 РАЗГЛОБЯЕМАбр340.85
МАЧТА 8m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA, А910 РАЗГЛОБЯЕМАбр388.80
ОБТЯЖКИ ЗА РАЗГЛОБЯЕМА МАЧТА TESLA,КОМПЛЕКТбр47.95