П
р
о
д
у
к
т
и
Активен Мълниеприемник TESLA

Активен Мълниеприемник TESLA

Свалете каталог
Цена от: 1025.64 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

НАИМЕНОВАНИЕМ-КАЦена без ДДС
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S15 15ms бр1025.64
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S30 30msбр1052.28
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S45, 45ms бр1078.92
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S60, 60ms бр1104.23
БРОЯЧ НА МЪЛНИИ TESLA А705 бр326.60
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 2 м поцинкованабр119.40
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 2,5 м поцинкованабр137.34
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 3 м поцинкованабр167.43
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 3,5 м поцинкованабр196.20
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 4 м поцинкованабр215.82
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 5 м поцинкованабр285.53
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 5,5 м поцинкованабр311.31
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 6 м поцинкованабр375.40
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 7 м поцинкованабр438.18
ОБТЯЖКИ ЗА РАЗГЛОБЯЕМА МАЧТА TESLA,КОМПЛЕКТбрпо запитване