За инжинеринговата деиност

Фирма Ел-тех 3 оод е насочена към изпълнението на цялостни решения в изграждането на всички видове електроинсталации.

Като:

Елинсталации в жилищно строителсво.

Осветителни инсталации.

Пожароизвестяване.

Структорно окабеляване.

Електроинсталации в промишлени и търговски сгради.

Сградна автоматизация.

Автоматизация на производството.

Елизграждане на МВЕЦ и ФЕЦ.