АВР 100А


АВР 100А, Товаров Моторен Превключвател за Автоматично Включване на Резервно Захранване

Automatic transfer switch Моторно задвижване на контактната система
Контролер за управление-ръчно,автоматично
Вграден контрол на фазите
Изнесено външно ръчно-механично управление

Цена без ДДС 644.00лв

Свалете каталог

Цена от: 644.00 лв


Запитване