П
р
о
д
у
к
т
и
АВР 400А

АВР 400А

АВР 400А , Товаров Моторен Превключвател за Автоматично Включване на Резервно Захранване

Automatic transfer switch Моторно задвижване на контактната система
Контролер за управление-ръчно,автоматично
Вграден контрол на фазите
Изнесено външно ръчно-механично управление

Цена без ДДС 1023.50лв

Свалете каталог
Цена от: 1023.50 лв

Всички цени са в лева без ДДС!