АВР 400А


АВР 400А , Товаров Моторен Превключвател за Автоматично Включване на Резервно Захранване

Моторно задвижване на контактната система
Контролер за управление-ръчно,автоматично
Вграден контрол на фазите
Изнесено външно ръчно-механично управление

Цена без ДДС 1023.50лв

Свалете каталог

Цена от: 1023.50 лв


Запитване