П
р
о
д
у
к
т
и
Прекъсвачи с вградени контролни функции Reflex iC60

Прекъсвачи с вградени контролни функции Reflex iC60

Reflex iC60 е продукт от системата Acti 9™, предлаган единствено от Schneider Electric, който съчетава функции на миниатюрен автоматичен прекъсвач с вградени функции за управление и контрол. Съобразен с динамичните изисквания на осветителните приложения в административни и промишлени сгради, той лесно комуникира с PLC без необходимост от допълнителни устройства, модернизация или аксесоари. Специално предназначен за дистанционно управление на товари в административни сгради и заводи, където са комбинирани местно и централизирано управление с повече превключващи операции.

Цена от: 17.25 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Каталожен No.ОписаниеМяркаЦена
A9C15030HDCFDбр171.55 лв
A9C15031HDCFDбр180.41 лв
A9C15032HDCFDбр176.08 лв
A9C15404HDCFDбр47.41 лв
A9C15405HDCFDбр38.99 лв
A9C15409HDCFDбр75.06 лв
A9C15410HDCFDбр75.06 лв
A9C15412HDCFDбр123.3 лв
A9C15413HDCFDбр28.86 лв
A9C15414HDCFDбр48.33 лв
A9C15415HDCFDбр17.25 лв
A9C15419HDCFDбр177.11 лв
A9C15424HDCFDбр272.8 лв
A9C15913HDCFDбр687.42 лв
A9C15914HDCFDбр40.97 лв
A9C15915HDCFDбр56.14 лв
A9C15916HDCFDбр40.81 лв
A9C15920HDCFDбр108.49 лв
A9C15924HDCFDбр269.81 лв
A9C18308HDCFDбр148.05 лв
A9C20132HDCFDбр57.79 лв
A9C20134HDCFDбр75.59 лв
A9C20137HDCFDбр91.27 лв
A9C20162HDCFDбр134.79 лв
A9C20164HDCFDбр197.82 лв
A9C20167HDCFDбр236.04 лв
A9C20432HDCFDбр55.77 лв
A9C20531HDCFDбр33.06 лв
A9C20532HDCFDбр40.29 лв
A9C20536HDCFDбр45.46 лв
A9C20631HDCFDбр34.92 лв
A9C20731HDCFDбр33.56 лв
A9C20732HDCFDбр42.17 лв
A9C20736HDCFDбр55.24 лв
A9C20833HDCFDбр50.45 лв
A9C20834HDCFDбр56 лв
A9C20837HDCFDбр69.7 лв
A9C20838HDCFDбр66.08 лв
A9C20842HDCFDбр68.02 лв
A9C20843HDCFDбр81.61 лв
A9C20844HDCFDбр95.61 лв
A9C20847HDCFDбр194.72 лв
A9C20862HDCFDбр136.89 лв
A9C20863HDCFDбр148.05 лв
A9C20864HDCFDбр139.25 лв
A9C20867HDCFDбр184.91 лв
A9C20868HDCFDбр186.63 лв
A9C20869HDCFDбр166.48 лв
A9C20882HDCFDбр280.65 лв
A9C20884HDCFDбр447.08 лв
A9C21132HDCFDбр64.59 лв
A9C21134HDCFDбр93.38 лв
A9C21142HDCFDбр119.74 лв
A9C21144HDCFDбр172.03 лв
A9C21162HDCFDбр195.97 лв
A9C21164HDCFDбр203.75 лв
A9C21532HDCFDбр57.2 лв
A9C21732HDCFDбр59.96 лв
A9C21833HDCFDбр77.6 лв
A9C21834HDCFDбр97.55 лв
A9C21842HDCFDбр112.02 лв
A9C21843HDCFDбр151.35 лв
A9C21844HDCFDбр155.02 лв
A9C21862HDCFDбр167.02 лв
A9C21864HDCFDбр227.97 лв
A9C22011HDCFDбр64.62 лв
A9C22012HDCFDбр77.24 лв
A9C22015HDCFDбр66.95 лв
A9C22111HDCFDбр51.41 лв
A9C22112HDCFDбр56.58 лв
A9C22114HDCFDбр74.07 лв
A9C22115HDCFDбр48.6 лв
A9C22511HDCFDбр37.82 лв
A9C22512HDCFDбр39.6 лв
A9C22515HDCFDбр41.51 лв
A9C22711HDCFDбр34.52 лв
A9C22712HDCFDбр41.03 лв
A9C22715HDCFDбр66.94 лв
A9C22722HDCFDбр80.62 лв
A9C22813HDCFDбр61.5 лв
A9C22814HDCFDбр71.15 лв
A9C22818HDCFDбр77.52 лв
A9C22824HDCFDбр66.39 лв
A9C23512HDCFDбр40.06 лв
A9C23515HDCFDбр51.16 лв
A9C23712HDCFDбр50.84 лв
A9C23715HDCFDбр57.36 лв
A9C30011HDCFDбр41.47 лв
A9C30012HDCFDбр59.15 лв
A9C30015HDCFDбр90.65 лв
A9C30111HDCFDбр39.35 лв
A9C30112HDCFDбр54.27 лв
A9C30115HDCFDбр58.37 лв
A9C30211HDCFDбр41.23 лв
A9C30212HDCFDбр65.81 лв
A9C30215HDCFDбр61.66 лв
A9C30311HDCFDбр50.97 лв
A9C30312HDCFDбр69.54 лв
A9C30811HDCFDбр27.31 лв
A9C30812HDCFDбр36.85 лв
A9C30814HDCFDбр93.02 лв
A9C30815HDCFDбр50.28 лв
A9C30831HDCFDбр44.16 лв
A9C32016HDCFDбр52.44 лв
A9C32111HDCFDбр67.4 лв
A9C32116HDCFDбр56.75 лв
A9C32211HDCFDбр73.26 лв
A9C32216HDCFDбр51.89 лв
A9C32316HDCFDбр47.92 лв
A9C32811HDCFDбр66.39 лв
A9C32816HDCFDбр56.75 лв
A9C32836HDCFDбр43.12 лв
A9C33111HDCFDбр67.01 лв
A9C33211HDCFDбр73.26 лв
A9C33811HDCFDбр58.6 лв
A9C34811HDCFDбр66.16 лв
A9C61210HDCFDбр517.26 лв
A9C61216HDCFDбр517.36 лв
A9C61225HDCFDбр517.83 лв
A9C61240HDCFDбр545.91 лв
A9C61263HDCFDбр667.5 лв
A9C61310HDCFDбр553.73 лв
A9C61316HDCFDбр553.79 лв
A9C61325HDCFDбр554.54 лв
A9C61340HDCFDбр617.48 лв
A9C61363HDCFDбр1047.99 лв
A9C61410HDCFDбр572.35 лв
A9C61416HDCFDбр572.46 лв
A9C61425HDCFDбр576.57 лв
A9C61440HDCFDбр833.78 лв
A9C61463HDCFDбр1189.17 лв
A9C62210HDCFDбр517.36 лв
A9C62216HDCFDбр517.36 лв
A9C62225HDCFDбр517.83 лв
A9C62240HDCFDбр546.09 лв
A9C62263HDCFDбр635.72 лв
A9C62310HDCFDбр553.73 лв
A9C62316HDCFDбр553.79 лв
A9C62325HDCFDбр554.54 лв
A9C62340HDCFDбр596.92 лв
A9C62363HDCFDбр998.07 лв
A9C62410HDCFDбр572.35 лв
A9C62416HDCFDбр572.46 лв
A9C62425HDCFDбр573.4 лв
A9C62440HDCFDбр794.11 лв
A9C62463HDCFDбр1262.75 лв
A9C63210HDCFDбр517.36 лв
A9C63216HDCFDбр517.36 лв
A9C63225HDCFDбр517.83 лв
A9C63310HDCFDбр553.73 лв
A9C63316HDCFDбр553.79 лв
A9C63325HDCFDбр554.54 лв
A9C63410HDCFDбр581.28 лв
A9C63416HDCFDбр572.46 лв
A9C63425HDCFDбр669.86 лв
A9C64210HDCFDбр519.96 лв
A9C64216HDCFDбр517.36 лв
A9C64225HDCFDбр517.83 лв
A9C64240HDCFDбр545.91 лв
A9C64310HDCFDбр553.73 лв
A9C64316HDCFDбр553.79 лв
A9C64325HDCFDбр554.54 лв
A9C64340HDCFDбр740.97 лв
A9C64410HDCFDбр600.35 лв
A9C64416HDCFDбр591.5 лв
A9C64425HDCFDбр691.83 лв
A9C64440HDCFDбр1000.56 лв
A9C65210HDCFDбр517.36 лв
A9C65216HDCFDбр517.36 лв
A9C65225HDCFDбр517.83 лв
A9C65240HDCFDбр546.09 лв
A9C65310HDCFDбр553.73 лв
A9C65316HDCFDбр553.79 лв
A9C65325HDCFDбр554.54 лв
A9C65340HDCFDбр705.71 лв
A9C65410HDCFDбр572.35 лв
A9C65416HDCFDбр572.46 лв
A9C65425HDCFDбр658.88 лв
A9C65440HDCFDбр952.93 лв
A9C66210HDCFDбр517.36 лв
A9C66216HDCFDбр517.36 лв
A9C66225HDCFDбр517.83 лв
A9C66310HDCFDбр553.73 лв
A9C66316HDCFDбр553.79 лв
A9C66325HDCFDбр595.31 лв
A9C66410HDCFDбр697.55 лв
A9C66416HDCFDбр664.33 лв
A9C66425HDCFDбр803.82 лв
A9C70112HDCFDбр360.38 лв
A9C70114HDCFDбр349.44 лв
A9C70122HDCFDбр419.65 лв
A9C70124HDCFDбр447.94 лв
A9C70132HDCFDбр413.77 лв
A9C70134HDCFDбр455.12 лв
A9C70342HDCFDбр449.81 лв
A9C20631HDCFDбр34.92 лв

Всички цени са в лева без ДДС!