П
р
о
д
у
к
т
и
 Бутони за управление  Група XB4  Шнайдер Електрик

Бутони за управление Група XB4 Шнайдер Електрик

 Бутони за управление  Група XB4  Шнайдер Електрик

Бутони, ключове и сигнални лампи с хромирана метална гривна. Надежден избор. Опростен и бърз монтаж, здравина и качество.

Цена от: 13.68 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Каталожен No.ОписаниеМяркаЦена
XB4BA11БУТОН,БЯЛ,1НОбр13.68 лв
XB4BA21БУТОН ЧЕРЕНбр13.68 лв
XB4BA31БУТОНбр13.68 лв
XB4BA3311БУТОНбр14.67 лв
XB4BA3341БУТОНбр14.67 лв
XB4BA3351БУТОНбр14.67 лв
XB4BA35бр18.1 лв
XB4BA42БУТОНбр13.68 лв
XB4BA4322БУТОНбр14.67 лв
XB4BA45бр18.1 лв
XB4BA51БУТОНбр13.68 лв
XB4BA61БУТОНбр13.68 лв
XB4BA711237МЕТАЛЕН СДВОЕН БУТОНбр37.86 лв
XB4BA731327МЕТАЛЕН СДВОЕН БУТОНбр37.86 лв
XB4BA921RESET XB4B PUSHBUTTONбр23.25 лв
XB4BA922RESET XB4B PUSHBUTTONбр31.82 лв
XB4BA941RESET XB4B PUSHBUTTONбр23.25 лв
XB4BA942RESET XB4B PUSHBUTTONбр31.82 лв
XB4BA961RESET XB4B PUSHBUTTONбр23.25 лв
XB4BC21БУТОНбр21.78 лв
XB4BC21EXБУТОН ТИП "ГЪБА"ATEXбр59.35 лв
XB4BC42GEXбр94.93 лв
XB4BD21ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛбр19.18 лв
XB4BD25ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛбр23.59 лв
XB4BD25EXПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ATEXбр54.68 лв
XB4BD25GEXбр145.5 лв
XB4BD33ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛбр23.59 лв
XB4BD33EXПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ATEXбр68.14 лв
XB4BD33GEXбр200.98 лв
XB4BD41ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛбр20.31 лв
XB4BD53ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛбр24.74 лв
XB4BD53EXATEX SELECTOR SWITCHбр71.99 лв
XB4BD912R100KГЛАВА И ПОТЕНЦИОМЕТЪР R100Kбр66.45 лв
XB4BD912R10KГЛАВА И ПОТЕНЦИОМЕТЪР R10Kбр66.45 лв
XB4BD912R1KГЛАВА И ПОТЕНЦИОМЕТЪР R1Kбр66.45 лв
XB4BD912R470KГЛАВА И ПОТЕНЦИОМЕТЪР R470Kбр66.45 лв
XB4BD912R47KГЛАВА И ПОТЕНЦИОМЕТЪР R47Kбр66.45 лв
XB4BD912R4K7ГЛАВА И ПОТЕНЦИОМЕТЪР R4K7бр66.45 лв
XB4BG03ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С КЛЮЧбр47.29 лв
XB4BG03EXПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С КЛЮЧ ATEX KEYбр103.27 лв
XB4BG21ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С КЛЮЧбр41.89 лв
XB4BG21EXATEX KEY SELECTOR SWITCHбр84.74 лв
XB4BG33ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С КЛЮЧбр46.3 лв
XB4BG33EXATEX KEY SELECTOR SWITCHбр103.27 лв
XB4BG41ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С КЛЮЧбр41.89 лв
XB4BG41EXПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С КЛЮЧ ATEX KEYбр84.74 лв
XB4BG61ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С КЛЮЧбр45.32 лв
XB4BG61EXATEX KEY SELECTOR SWITCHбр90.98 лв
XB4BJ21ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛбр22.59 лв
XB4BJ21EXПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ATEXбр61.49 лв
XB4BJ33ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛбр27 лв
XB4BJ33EXATEX SELECTOR SWITCHбр74.93 лв
XB4BJ53ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛбр28.47 лв
XB4BJ53EXATEX SELECTOR SWITCHбр79.19 лв
XB4BK123B5ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГЛАВАбр37.06 лв
XB4BK123G5ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГЛАВАбр44.83 лв
XB4BK123M5ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГЛАВАбр44.83 лв
XB4BK124B5ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГЛАВАбр37.06 лв
XB4BK124G5ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГЛАВАбр44.83 лв
XB4BK124M5ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГЛАВАбр44.83 лв
XB4BK125B5ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГЛАВАбр37.06 лв
XB4BK125G5SELECTOR PUSHBOTTON HEADбр44.83 лв
XB4BK125M5ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГЛАВАбр44.83 лв
XB4BK133B5СВЕТЕЩ 3 ПОЗИЦИОНЕН КЛЮЧ STAY PUTбр37.06 лв
XB4BK133M5СВЕТЕЩ 3 ПОЗИЦИОНЕН КЛЮЧ STAY PUTбр44.83 лв
XB4BK134B53 ПОЗ КЛЮЧ С ЛАМПАбр37.06 лв
XB4BK134M5СВЕТЕЩ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3 ПОЗИЦИИ СЪС ЗАДЪРбр44.83 лв
XB4BK135B5СВЕТЕЩ БУТОН 3 ПОЗ. СЪС ЗАДЪРЖАНЕбр37.06 лв
XB4BK135M5СВЕТЕЩ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3 ПОЗИЦИИ СЪС ЗАДЪРбр44.83 лв
XB4BL42БУТОНбр14.85 лв
XB4BL73415МЕТАЛЕН СДВОЕН БУТОНбр29.57 лв
XB4BP181EXБУТОН ATEXбр50.08 лв
XB4BP183B5EXСВЕТЕЩ БУТОН ATEXбр78.34 лв
XB4BP183BG5EXATEX ILLUMINATED PUSHBUTTONбр85.05 лв
XB4BP183BM5GEXбр257.27 лв
XB4BP183M5EXATEX ILLUMINATED PUSHBUTTONбр101.03 лв
XB4BP21БУТОНбр16.97 лв
XB4BP21EXБУТОН ATEXбр41.54 лв
XB4BP31БУТОНбр16.97 лв
XB4BP31EXБУТОН ATEXбр41.54 лв
XB4BP31GEXбр118.55 лв
XB4BP381EXATEX PUSHBUTTONбр50.08 лв
XB4BP381GEXбр104.63 лв
XB4BP383B5EXСВЕТЕЩ БУТОН ATEXбр78.34 лв
XB4BP383BG5EXATEX ILLUMINATED PUSHBUTTONбр85.05 лв
XB4BP383BM5GEXбр176.85 лв
XB4BP383M5EXATEX ILLUMINATED PUSHBUTTONбр101.03 лв
XB4BP42БУТОНбр16.97 лв
XB4BP42EXБУТОН ATEXбр41.54 лв
XB4BP42GEXбр118.55 лв
XB4BP482EXATEX PUSHBUTTONбр41.54 лв
XB4BP482GEXбр126.23 лв
XB4BP483B5EXСВЕТЕЩ БУТОН ATEXбр78.34 лв
XB4BP483BG5EXATEX ILLUMINATED PUSHBUTTONбр85.05 лв
XB4BP51БУТОНбр16.97 лв
XB4BP583B5EXATEX ILLUMINATED PUSHBUTTONбр78.34 лв
XB4BP583BG5EXATEX ILLUMINATED PUSHBUTTONбр85.05 лв
XB4BP583BM5GEXбр163.35 лв
XB4BP61БУТОНбр16.97 лв
XB4BP61EXБУТОН ATEXбр41.54 лв
XB4BP683B5EXATEX ILLUMINATED PUSHBUTTONбр78.34 лв
XB4BP683M5EXATEX ILLUMINATED PUSHBUTTONбр101.03 лв
XB4BPS11EXATEX PUSHBUTTONбр67.81 лв
XB4BPS21EXATEX PUSHBUTTONбр67.81 лв
XB4BPS42EXATEX PUSHBUTTONбр67.81 лв
XB4BS8442D40 EMERGENCY STOP TTR HEADбр27.98 лв
XB4BS8444АВАРИЕН СТОП БУТОНбр36.3 лв
XB4BS84441АВАРИЕН СТОП БУТОНбр40.72 лв
XB4BS8445АВАРИЕН СТОП БУТОНбр36.3 лв
XB4BS8445EXЧЕРВЕН АВАРИЕН СТОП БУТОН EN13850 TURNбр124.55 лв
XB4BS8445GEXбр321.38 лв
XB4BS9442D40 АВАРИЕН СТОПбр43.2 лв
XB4BS9445АВАРИЕН СТОП БУТОНбр47.62 лв
XB4BS9445EXбр124.54 лв
XB4BT842D40 АВАРИЕН СТОПбр34.3 лв
XB4BT845АВАРИЕН СТОП БУТОНбр38.72 лв
XB4BT845EXАВАРИЕН СТОП БУТОНбр88.58 лв
XB4BV31ТРАНСФОРМАТОР 120 V PILOT Lбр38.96 лв
XB4BV33ТРАНСФОРМАТОР 120 V PILOT Lбр38.96 лв
XB4BV34ТРАНСФОРМАТОР 120 V PILOT Lбр38.96 лв
XB4BV35ТРАНСФОРМАТОР 120 V PILOT Lбр38.96 лв
XB4BV41ТРАНСФОРМАТОР 230 V PILOT Lбр38.96 лв
XB4BV43ТРАНСФОРМАТОР 230 V PILOT Lбр38.96 лв
XB4BV44ТРАНСФОРМАТОР 230 V PILOT Lбр38.96 лв
XB4BV45ТРАНСФОРМАТОР 230 V PILOT Lбр38.96 лв
XB4BV5B1СИГНАЛНА ЛАМПА 400V AC LED БЯЛАбр38.23 лв
XB4BV5B3СИГНАЛНА ЛАМПА 400V AC LED ЗЕЛЕНАбр38.23 лв
XB4BV5B4СИГНАЛНА ЛАМПА ЧЕРВЕНА 400Вбр38.23 лв
XB4BV5B5СИГНАЛНА ЛАМПА 400V AC LED ОРАНЖЕВАбр38.23 лв
XB4BV5B6СИГНАЛНА ЛАМПА 400V AC LED СИНЯбр38.23 лв
XB4BV61СИГНАЛНА ЛАМПАбр16.11 лв
XB4BV63СИГНАЛНА ЛАМПАбр16.11 лв
XB4BV64СИГНАЛНА ЛАМПАбр16.11 лв
XB4BV65СИГНАЛНА ЛАМПАбр16.11 лв
XB4BV8B1СИГНАЛНА ЛАМПА БЯЛА 440 VАCбр38.23 лв
XB4BV8B3СИГНАЛНА ЛАМПА ЗЕЛЕНА 440 VАC С LEDбр38.23 лв
XB4BVB1ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 24 V LEDбр16.05 лв
XB4BVB1EXСИГНАЛНА ЛАМПА ATEXбр37.31 лв
XB4BVB3ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 24 V LEDбр16.05 лв
XB4BVB3EXСИГНАЛНА ЛАМПА ATEXбр37.31 лв
XB4BVB4ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 24 V LEDбр16.05 лв
XB4BVB4EXСИГНАЛНА ЛАМПА ATEXбр37.31 лв
XB4BVB5ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 24 V LEDбр16.05 лв
XB4BVB5EXСИГНАЛНА ЛАМПА ATEXбр37.31 лв
XB4BVB6ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 25 V LEDбр16.05 лв
XB4BVBG1EXATEX PILOT LIGHTбр59.67 лв
XB4BVBG3EXATEX PILOT LIGHTбр59.67 лв
XB4BVBG4EXATEX PILOT LIGHTбр59.67 лв
XB4BVBM3GEXбр182 лв
XB4BVBM5GEXбр115.58 лв
XB4BVG1ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 24 V LEDбр23.84 лв
XB4BVG3ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 120 V LEDбр23.84 лв
XB4BVG4ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 120 V LEDбр23.84 лв
XB4BVG5ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 120 V LEDбр23.84 лв
XB4BVG5EXATEX PILOT LIGHTбр54.09 лв
XB4BVG6ТЯЛО ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА 121 V LEDбр23.84 лв
XB4BVM1СИГНАЛНА ЛАМПАбр23.84 лв
XB4BVM1EXATEX PILOT LIGHTбр63.39 лв
XB4BVM3СИГНАЛНА ЛАМПАбр23.84 лв
XB4BVM3EXATEX PILOT LIGHTбр63.39 лв
XB4BVM4СИГНАЛНА ЛАМПАбр23.84 лв
XB4BVM4EXATEX PILOT LIGHTбр63.39 лв
XB4BVM5СИГНАЛНА ЛАМПАбр23.84 лв
XB4BVM6СИГНАЛНА ЛАМПА ТЯЛО 230V LEDбр23.84 лв
XB4BW23BM5GEXбр360.96 лв
XB4BW3135СВЕТЕЩ БУТОНбр52.96 лв
XB4BW3165СВЕТЕЩ БУТОНбр29.25 лв
XB4BW31B5СВЕТЕЩ БУТОНбр29.45 лв
XB4BW31G5СВЕТЕЩ БУТОНбр37.22 лв
XB4BW31M5СВЕТЕЩ БУТОНбр37.22 лв
XB4BW3335СВЕТЕЩ БУТОНбр52.96 лв
XB4BW3345СВЕТЕЩ БУТОНбр52.09 лв
XB4BW3365СВЕТЕЩ БУТОНбр29.25 лв
XB4BW33B5СВЕТЕЩ БУТОНбр29.45 лв
XB4BW33G5СВЕТЕЩ БУТОНбр37.22 лв
XB4BW33M5СВЕТЕЩ БУТОНбр37.22 лв
XB4BW3435СВЕТЕЩ БУТОНбр52.96 лв
XB4BW3445СВЕТЕЩ БУТОНбр52.09 лв
XB4BW3465СВЕТЕЩ БУТОНбр29.25 лв
XB4BW34B5СВЕТЕЩ БУТОНбр29.45 лв
XB4BW34G5СВЕТЕЩ БУТОНбр37.22 лв
XB4BW34M5СВЕТЕЩ БУТОНбр37.22 лв
XB4BW3545СВЕТЕЩ БУТОНбр52.09 лв
XB4BW3565СВЕТЕЩ БУТОНбр29.25 лв
XB4BW35B5СВЕТЕЩ БУТОНбр29.45 лв
XB4BW35G5СВЕТЕЩ БУТОНбр37.22 лв
XB4BW35M5СВЕТЕЩ БУТОНбр37.22 лв
XB4BW36B5СВЕТЕЩ БУТОНбр29.45 лв
XB4BW36G5СВЕТЕЩ БУТОНбр37.22 лв
XB4BW36M5СВЕТЕЩ БУТОНLUSH PUSHбр37.22 лв
XB4BW73731B5МЕТАЛЕН СДВОЕН БУТОНбр38.62 лв
XB4BW73731G5МЕТАЛЕН СДВОЕН БУТОНбр46.4 лв
XB4BW73731M5МЕТАЛЕН СДВОЕН БУТОНбр46.4 лв