Кабели H07RN-F (ШКПТ)


Кабели H07RN-F (ШКПТ)
Каучуков кабел, тежък преносим тип
ПРИЛОЖЕНИЕ
Кабел с каучукова изолация и обвивка за свързване съоръжения и консуматори, за свързване на командни сигнални устройства на подемни и транспортни машини, за номинални напрежение 450/750 V

Свалете каталог

Цена от: 0.95 лв


Запитване


Наименованием-каЦена без ДДС
H07RN-F 1х1,5 мм2 m0.95 лв
H07RN-F 1х2,5 мм2 m1.43 лв
H07RN-F 1х4 мм2 m1.61 лв
H07RN-F 1х6 мм2 m2.22 лв
H07RN-F 1х10 мм2 m3.58 лв
H07RN-F 1х16 мм2 m5.38 лв
H07RN-F 1х25 мм2 m7.86 лв
H07RN-F 1х35 мм2 m11.11 лв
H07RN-F 1х50 мм2 m15.70 лв
H07RN-F 1х70 мм2 m21.94 лв
H07RN-F 1х95 мм2 m28.55 лв
H07RN-F 1х120 мм2 m36.42 лв
H07RN-F 2х1 мм2 m1.31 лв
H07RN-F 2х1,5 мм2 m1.53 лв
H07RN-F 2х2,5 мм2 m2.39 лв
H07RN-F 2х4 мм2 m3.78 лв
H07RN-F 2х6 мм2 m5.40 лв
H07RN-F 2х10 мм2 m9.35 лв
H07RN-F 2х16 мм2 m13.48 лв
H07RN-F 3х1 мм2 m1.75 лв
H07RN-F 3х1,5 мм2 m2.14 лв
H07RN-F 3х2,5 мм2 m3.33 лв
H07RN-F 3х4 мм2 m5.02 лв
H07RN-F 3х6 мм2 m7.29 лв
H07RN-F 3х10 мм2 m12.65 лв
H07RN-F 3х16 мм2 m19.22 лв
H07RN-F 3х25 мм2 m29.21 лв
H07RN-F 3х35 мм2 m36.74 лв
H07RN-F 3х50 мм2 m52.33 лв
H07RN-F 3х70 мм2 m73.11 лв
H07RN-F 3x2,5+1,5 мм2 m3.03 лв
H07RN-F 3x4+2,5 мм2 m4.29 лв
H07RN-F 3x6+4 мм2 m6.38 лв
H07RN-F 3x10+6 мм2 m9.49 лв
H07RN-F 3x16+10 мм2, m15.98 лв
H07RN-F 3x25+16 мм2 m24.46 лв
H07RN-F 3x35+16 мм2 m37.26 лв
H07RN-F 3x50+25 мм2 m60.63 лв
H07RN-F 3x70+35 мм2 m89.16 лв
H07RN-F 4х1 мм2 m2.18 лв
H07RN-F 4х1,5 мм2 m2.70 лв
H07RN-F 4х2,5 мм2 m4.29 лв
H07RN-F 4х4 мм2 m6.46 лв
H07RN-F 4х6 мм2 m9.44 лв
H07RN-F 4х10 мм2 m16.34 лв
H07RN-F 4х16 мм2 m25.02 лв
H07RN-F 4х25 мм2 m38.01 лв
H07RN-F 4х35 мм2 m47.82 лв
H07RN-F 4х50 мм2 m68.48 лв
H07RN-F 4х70 мм2 m95.94 лв
H07RN-F 4х95 мм2 m124.91 лв
H07RN-F 4х120 мм2 m161.42 лв
H07RN-F 5х1,5 мм2 m3.56 лв
H07RN-F 5х2,5 мм2 m5.22 лв
H07RN-F 5х4 мм2 m7.79 лв
H07RN-F 5х6 мм2 m11.27 лв
H07RN-F 5х10 мм2 m18.66 лв
H07RN-F 5х16 мм2 m29.43 лв
H07RN-F 5х25 мм2 m47.59 лв
H07RN-F 5х35 мм2 m65.55 лв
H07RN-F 5х50 мм2 m105.99 лв
H07RN-F 6х1,5 мм2 m4.66 лв
H07RN-F 7х1,5 мм2 m5.08 лв
H07RN-F 10х1,5 мм2 m7.06 лв
H07RN-F 12х1,5 мм2 m8.73 лв
H07RN-F 14х1,5 мм2 m9.49 лв
H07RN-F 16х1,5 мм2 m13.13 лв
H07RN-F 19х1,5 мм2 m16.80 лв
H07RN-F 24х1,5 мм2 m19.68 лв
H07RN-F 37х1,5 мм2 m30.41 лв
H07RN-F 6х2,5 мм2 m6.09 лв
H07RN-F 7х2,5 мм2 m7.97 лв
HO7RN-F 10x2,5 m11.08 лв
H07RN-F 12х2,5 мм2 m13.03 лв
H07RN-F 14х2,5 мм2 m14.96 лв
HO7RN-F 19x2,5 мм2 m22.71 лв
H07RN-F 24х2,5 мм2 m28.85 лв
HO7RN-F 37x2,5 мм2 m44.48 лв