П
р
о
д
у
к
т
и
Кабели H07RN-F (ШКПТ)

Кабели H07RN-F (ШКПТ)

Кабели H07RN-F (ШКПТ)
Каучуков кабел, тежък преносим тип
ПРИЛОЖЕНИЕ
Кабел с каучукова изолация и обвивка за свързване съоръжения и консуматори, за свързване на командни сигнални устройства на подемни и транспортни машини, за номинални напрежение 450/750 V

Свалете каталог
Цена от: 0.88 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
H07RN-F 1х1,5 мм2 m0.88 лв
H07RN-F 1х2,5 мм2 m1.33 лв
H07RN-F 1х4 мм2 m1.49 лв
H07RN-F 1х6 мм2 m2.06 лв
H07RN-F 1х10 мм2 m3.32 лв
H07RN-F 1х16 мм2 m4.99 лв
H07RN-F 1х25 мм2 m7.28 лв
H07RN-F 1х35 мм2 m10.29 лв
H07RN-F 1х50 мм2 m14.54 лв
H07RN-F 1х70 мм2 m20.33 лв
H07RN-F 1х95 мм2 m26.45 лв
H07RN-F 1х120 мм2 m33.75 лв
H07RN-F 2х1 мм2 m1.22 лв
H07RN-F 2х1,5 мм2 m1.42 лв
H07RN-F 2х2,5 мм2 m2.21 лв
H07RN-F 2х4 мм2 m3.51 лв
H07RN-F 2х6 мм2 m5.01 лв
H07RN-F 2х10 мм2 m8.66 лв
H07RN-F 2х16 мм2 m12.49 лв
H07RN-F 3х1 мм2 m1.62 лв
H07RN-F 3х1,5 мм2 m1.99 лв
H07RN-F 3х2,5 мм2 m3.08 лв
H07RN-F 3х4 мм2 m4.65 лв
H07RN-F 3х6 мм2 m6.76 лв
H07RN-F 3х10 мм2 m11.72 лв
H07RN-F 3х16 мм2 m17.81 лв
H07RN-F 3х25 мм2 m27.06 лв
H07RN-F 3х35 мм2 m34.04 лв
H07RN-F 3х50 мм2 m48.48 лв
H07RN-F 3х70 мм2 m67.74 лв
H07RN-F 3x2,5+1,5 мм2 m2.81 лв
H07RN-F 3x4+2,5 мм2 m3.98 лв
H07RN-F 3x6+4 мм2 m5.91 лв
H07RN-F 3x10+6 мм2 m8.79 лв
H07RN-F 3x16+10 мм2, m14.81 лв
H07RN-F 3x25+16 мм2 m22.66 лв
H07RN-F 3x35+16 мм2 m34.52 лв
H07RN-F 3x50+25 мм2 m56.18 лв
H07RN-F 3x70+35 мм2 m82.61 лв
H07RN-F 4х1 мм2 m2.02 лв
H07RN-F 4х1,5 мм2 m2.51 лв
H07RN-F 4х2,5 мм2 m3.98 лв
H07RN-F 4х4 мм2 m5.98 лв
H07RN-F 4х6 мм2 m8.74 лв
H07RN-F 4х10 мм2 m15.14 лв
H07RN-F 4х16 мм2 m23.18 лв
H07RN-F 4х25 мм2 m35.21 лв
H07RN-F 4х35 мм2 m44.30 лв
H07RN-F 4х50 мм2 m63.45 лв
H07RN-F 4х70 мм2 m88.89 лв
H07RN-F 4х95 мм2 m115.73 лв
H07RN-F 4х120 мм2 m149.55 лв
H07RN-F 5х1,5 мм2 m3.30 лв
H07RN-F 5х2,5 мм2 m4.84 лв
H07RN-F 5х4 мм2 m7.22 лв
H07RN-F 5х6 мм2 m10.44 лв
H07RN-F 5х10 мм2 m17.29 лв
H07RN-F 5х16 мм2 m27.27 лв
H07RN-F 5х25 мм2 m44.09 лв
H07RN-F 5х35 мм2 m60.73 лв
H07RN-F 5х50 мм2 m98.20 лв
H07RN-F 6х1,5 мм2 m4.66 лв
H07RN-F 7х1,5 мм2 m5.08 лв
H07RN-F 10х1,5 мм2 m7.06 лв
H07RN-F 12х1,5 мм2 m8.73 лв
H07RN-F 14х1,5 мм2 m9.49 лв
H07RN-F 16х1,5 мм2 m13.13 лв
H07RN-F 19х1,5 мм2 m16.80 лв
H07RN-F 24х1,5 мм2 m19.68 лв
H07RN-F 37х1,5 мм2 m30.41 лв
H07RN-F 6х2,5 мм2 m6.09 лв
H07RN-F 7х2,5 мм2 m7.97 лв
HO7RN-F 10x2,5 m11.08 лв
H07RN-F 12х2,5 мм2 m13.03 лв
H07RN-F 14х2,5 мм2 m14.96 лв
HO7RN-F 19x2,5 мм2 m22.71 лв
H07RN-F 24х2,5 мм2 m28.85 лв
HO7RN-F 37x2,5 мм2 m44.48 лв

Всички цени са в лева без ДДС!