П
р
о
д
у
к
т
и
Кабели ТПП

Кабели ТПП

Кабели ТПП
Селищен телефонен кабел с PE изолация, Cu жила и полиетиленова изолация
ППРИЛОЖЕНИЕ
«За изграждане на селищни и локални съобщителни мрежи, на обектоби съобщитени мрежи и др., предназначени за осъществяване на телефонни връзки и съобщения.

Цена от: 2.26 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
ТПП 6x2x0.5 .8 kHzm2.26 лв
ТПП 10x2x0.5 .8 kHzm3.09 лв
ТПП 20x2x0.5 .8 kHzm5.01 лв
ТПП 30x2x0.5 .8 kHzm7.00 лв
ТПП 50x2x0.5 .8 kHzm11.20 лв
ТПП 70x2x0.5 .8 kHzm15.38 лв
ТПП 100x2x0.5 .8 kHzm22.45 лв
ТПП 150x2x0.5 .8 kHzm33.09 лв
ТПП 200x2x0.5 .8 kHzm43.37 лв
ТПП 250x2x0.5 .8 kHzm53.39 лв
ТПП 300x2x0.5 .8 kHzm64.03 лв

Всички цени са в лева без ДДС!