П
р
о
д
у
к
т
и
Кабел СВТ

Кабел СВТ

Кабели СВТ -с
Силов кабел ниско напрежение с PVC изолация и Cu жила
ПРИЛОЖЕНИЕ
Силов кабел с медни жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с обвивка, устойчива на светлинни лъчи и атмосферни влияния, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

Свалете каталог
Цена от: 0.76 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
СВТ 1x50 .6/1 kV m11.50 лв
СВТ 1x70 .6/1 kV m16.40 лв
СВТ 1x95 .6/1 kV m22.58 лв
СВТ 1x120 .6/1 kV m28.49 лв
СВТ 1x150 .6/1 kV m35.09 лв
СВТ 1x185 .6/1 kV m43.76 лв
СВТ 1x240 .6/1 kV m57.39 лв
СВТ 1x300 .6/1 kV m72.47 лв
СВТ 1x400 .6/1 kV m91.95 лв
СВТ 1x500 .6/1 kV m117.77 лв
СВТ 2x1 .6/1 kV m0.76 лв
СВТ 2x1.5 .6/1 kV m0.99 лв
СВТ 2x2.5 .6/1 kV m1.40 лв
СВТ 2x4 .6/1 kV m2.20 лв
СВТ 2x6 .6/1 kV m3.09 лв
СВТ 2x10 .6/1 kV m4.87 лв
СВТ 2x16 .6/1 kV m7.54 лв
СВТ 3x1 .6/1 kV m1.01 лв
СВТ 3x1.5 .6/1 kV m1.35 лв
СВТ 3x1.5+1 .6/1 kV m1.68 лв
СВТ 3x2.5 .6/1 kV m1.99 лв
СВТ 3x2.5+1.5 .6/1 kV m2.44 лв
СВТ 3x4 .6/1 kV m3.18 лв
СВТ 3x4+2.5 .6/1 kV m3.77 лв
СВТ 3x6 .6/1 kV m4.46 лв
СВТ 3x6+4 .6/1 kV m5.52 лв
СВТ 3x10 .6/1 kV m7.32 лв
СВТ 3x10+6 .6/1 kV m8.72 лв
СВТ 3x16 .6/1 kV m11.39 лв
СВТ 3x16+10 .6/1 kV m13.49 лв
СВТ 3x25+16 .6/1 kV m21.26 лв
СВТ 3x35+16 .6/1 kV m28.17 лв
СВТ 3x50+25 .6/1 kV m44.35 лв
СВТ 3x70+35 .6/1 kV m62.56 лв
СВТ 3x95+50 .6/1 kV m86.34 лв
СВТ 3x120+70 .6/1 kV m110.41 лв
СВТ 3x150+70 .6/1 kV m132.13 лв
СВТ 3x185+95 .6/1 kV m167.40 лв
СВТ 3x240+120 .6/1 kV m218.31 лв
СВТ 4x1 .6/1 kV m1.29 лв
СВТ 4x1.5 .6/1 kV m1.72 лв
СВТ 4x2.5 .6/1 kV m2.60 лв
СВТ 4x4 .6/1 kV m4.10 лв
СВТ 4x6 .6/1 kV m5.79 лв
СВТ 4x10 .6/1 kV m9.74 лв
СВТ 4x16 .6/1 kV m15.12 лв
СВТ 4x25 .6/1 kV m23.33 лв
СВТ 4x35 .6/1 kV m32.93 лв
СВТ 4x50 .6/1 kV m50.99 лв
СВТ 4x70 .6/1 kV m72.29 лв
СВТ 4x95 .6/1 kV m100.14 лв
СВТ 4x120 .6/1 kV m125.58 лв
СВТ 4x150 .6/1 kV m154.87 лв
СВТ 4x185 .6/1 kV m193.85 лв
СВТ 4x240 .6/1 kV m254.07 лв
СВТ 5x1 .6/1 kV m1.63 лв
СВТ 5x1.5 .6/1 kV m2.19 лв
СВТ 5x2.5 .6/1 kV m3.22 лв
СВТ 5x4 .6/1 kV m5.17 лв
СВТ 5x6 .6/1 kV m7.40 лв
СВТ 5x10 .6/1 kV m11.92 лв
СВТ 5x16 .6/1 kV m19.24 лв
СВТ 5x25 .6/1 kV m29.78 лв
СВТ 5x35 .6/1 kV m41.69 лв
СВТ 5x50 .6/1 kV m63.36 лв
СВТ 5x70 .6/1 kV m91.65 лв
СВТ 5x95 .6/1 kV m124.81 лв
СВТ 5x120 0.6/1 kV m157.07 лв
СВТ 5x150.6/1 kV m193.41 лв
СВТ 5x185.6/1 kV m242.16 лв
СВТ 6x1.5 .6/1 kV m3.34 лв
СВТ 6x2.5 .6/1 kV m4.93 лв
СВТ 7x1.5 .6/1 kV m3.71 лв
СВТ 7x2.5 .6/1 kV m5.58 лв
СВТ 8x1.5 .6/1 kV m4.34 лв
СВТ 8x2.5 .6/1 kV m6.55 лв
СВТ 10x1.5 .6/1 kV m5.41 лв
СВТ 10x2.5 .6/1 kV m8.06 лв
СВТ 12x1.5 .6/1 kV m6.37 лв
СВТ 12x2.5 .6/1 kV m9.54 лв
СВТ 14x1.5 .6/1 kV m7.26 лв
СВТ 14x2.5 .6/1 kV m11.10 лв
СВТ 16x1.5 .6/1 kV m8.25 лв
СВТ 16x2.5 .6/1 kV m12.63 лв
СВТ 19x1.5 .6/1 kV m9.69 лв
СВТ 24x1.5 .6/1 kV m12.31 лв
СВТ 24x2.5 .6/1 kV m14.82 лв
СВТ 30x1.5 .6/1 kV m15.40 лв
СВТ 30x2.5 .6/1 kV m18.80 лв

Всички цени са в лева без ДДС!