Кабел СВТ


Кабели СВТ -с
Силов кабел ниско напрежение с PVC изолация и Cu жила
ПРИЛОЖЕНИЕ
Силов кабел с медни жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с обвивка, устойчива на светлинни лъчи и атмосферни влияния, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации.

Свалете каталог

Цена от: 0.23 лв


Запитване


Наименованием-каЦена без ДДС
СВТ 1x1 .6/1 kV m0.23 лв
СВТ 1x1.5 .6/1 kV m0.30 лв
СВТ 1x2.5 .6/1 kV m0.43 лв
СВТ 1x4 .6/1 kV m0.62 лв
СВТ 1x6 .6/1 kV m0.88 лв
СВТ 1x10 .6/1 kV m1.39 лв
СВТ 1x16 .6/1 kV m2.15 лв
СВТ 1x25 .6/1 kV m3.43 лв
СВТ 1x35 .6/1 kV m4.69 лв
СВТ 1x50 .6/1 kV m6.54 лв
СВТ 1x70 .6/1 kV m9.34 лв
СВТ 1x95 .6/1 kV m12.90 лв
СВТ 1x120 .6/1 kV m16.26 лв
СВТ 1x150 .6/1 kV m20.01 лв
СВТ 1x185 .6/1 kV m25.03 лв
СВТ 1x240 .6/1 kV m32.77 лв
СВТ 1x300 .6/1 kV m41.31 лв
СВТ 1x400 .6/1 kV m52.68 лв
СВТ 1x500 .6/1 kV m67.49 лв
СВТ 2x1 .6/1 kV m0.36 лв
СВТ 2x1.5 .6/1 kV m0.50 лв
СВТ 2x2.5 .6/1 kV m0.75 лв
СВТ 2x4 .6/1 kV m1.18 лв
СВТ 2x6 .6/1 kV m1.68 лв
СВТ 2x10 .6/1 kV m2.72 лв
СВТ 2x16 .6/1 kV m4.24 лв
СВТ 2x25 .6/1 kV m6.88 лв
СВТ 2x35 .6/1 kV m9.41 лв
СВТ 2x50 .6/1 kV m13.28 лв
СВТ 2x70 .6/1 kV m19.01 лв
СВТ 2x95 .6/1 kV m26.36 лв
СВТ 2x120 .6/1 kV m33.08 лв
СВТ 2x150 .6/1 kV m40.65 лв
СВТ 2x185 .6/1 kV m50.92 лв
СВТ 2x240 .6/1 kV m67.10 лв
СВТ 3x1 .6/1 kV m0.51 лв
СВТ 3x1.5 .6/1 kV m0.71 лв
СВТ 3x1.5+1 .6/1 kV m0.86 лв
СВТ 3x2.5 .6/1 kV m1.08 лв
СВТ 3x2.5+1.5 .6/1 kV m1.30 лв
СВТ 3x4 .6/1 kV m1.74 лв
СВТ 3x4+2.5 .6/1 kV m2.06 лв
СВТ 3x6 .6/1 kV m2.49 лв
СВТ 3x6+4 .6/1 kV m3.02 лв
СВТ 3x10 .6/1 kV m4.02 лв
СВТ 3x10+6 .6/1 kV m4.81 лв
СВТ 3x16 .6/1 kV m6.29 лв
СВТ 3x16+10 .6/1 kV m7.63 лв
СВТ 3x25 .6/1 kV m10.44 лв
СВТ 3x25+16 .6/1 kV m12.58 лв
СВТ 3x35 .6/1 kV m14.35 лв
СВТ 3x35+16 .6/1 kV m16.53 лв
СВТ 3x50 .6/1 kV m19.79 лв
СВТ 3x50+25 .6/1 kV m23.28 лв
СВТ 3x70 .6/1 kV m28.25 лв
СВТ 3x70+35 .6/1 kV m33.11 лв
СВТ 3x95 .6/1 kV m39.09 лв
СВТ 3x95+50 .6/1 kV m45.76 лв
СВТ 3x120 .6/1 kV m49.27 лв
СВТ 3x120+70 .6/1 kV m58.71 лв
СВТ 3x150 .6/1 kV m60.54 лв
СВТ 3x150+70 .6/1 kV m70.15 лв
СВТ 3x185 .6/1 kV m75.74 лв
СВТ 3x185+95 .6/1 kV m89.18 лв
СВТ 3x240 .6/1 kV m99.39 лв
СВТ 3x240+120 .6/1 kV m116.45 лв
СВТ 4x1 .6/1 kV m0.66 лв
СВТ 4x1.5 .6/1 kV m0.93 лв
СВТ 4x2.5 .6/1 kV m1.43 лв
СВТ 4x4 .6/1 kV m2.27 лв
СВТ 4x6 .6/1 kV m3.26 лв
СВТ 4x10 .6/1 kV m5.33 лв
СВТ 4x16 .6/1 kV m8.40 лв
СВТ 4x25 .6/1 kV m13.85 лв
СВТ 4x35 .6/1 kV m19.09 лв
СВТ 4x50 .6/1 kV m26.31 лв
СВТ 4x70 .6/1 kV m37.63 лв
СВТ 4x95 .6/1 kV m52.16 лв
СВТ 4x120 .6/1 kV m65.64 лв
СВТ 4x150 .6/1 kV m80.89 лв
СВТ 4x185 .6/1 kV m101.16 лв
СВТ 4x240 .6/1 kV m133.07 лв
СВТ 5x1 .6/1 kV m0.84 лв
СВТ 5x1.5 .6/1 kV m1.18 лв
СВТ 5x2.5 .6/1 kV m1.82 лв
СВТ 5x4 .6/1 kV m2.90 лв
СВТ 5x6 .6/1 kV m4.19 лв
СВТ 5x10 .6/1 kV m6.88 лв
СВТ 5x16 .6/1 kV m10.75 лв
СВТ 5x25 .6/1 kV m17.69 лв
СВТ 5x35 .6/1 kV m26.16 лв
СВТ 5x50 .6/1 kV m32.89 лв
СВТ 5x70 .6/1 kV m47.31 лв
СВТ 5x95 .6/1 kV m65.55 лв
СВТ 5x120 0.6/1 kV m82.08 лв
СВТ 5x150.6/1 kV m100.95 лв
СВТ 5x185.6/1 kV m126.45 лв
СВТ 5x240.6/1 kV m166.66 лв
СВТ 6x1.5 .6/1 kV m2.06 лв
СВТ 6x2.5 .6/1 kV m3.13 лв
СВТ 6x4 .6/1 kV m5.01 лв
СВТ 6x6 .6/1 kV m7.19 лв
СВТ 6x10 .6/1 kV m11.73 лв
СВТ 7x1 .6/1 kV m1.65 лв
СВТ 7x1.5 .6/1 kV m2.32 лв
СВТ 7x2.5 .6/1 kV m3.56 лв
СВТ 7x4 .6/1 kV m5.75 лв
СВТ 7x6 .6/1 kV m8.26 лв
СВТ 7x10 .6/1 kV m13.49 лв
СВТ 8x1 .6/1 kV m1.92 лв
СВТ 8x1.5 .6/1 kV m2.73 лв
СВТ 8x2.5 .6/1 kV m4.18 лв
СВТ 8x4 .6/1 kV m6.60 лв
СВТ 8x6 .6/1 kV m9.51 лв
СВТ 8x10 .6/1 kV m15.57 лв
СВТ 10x1 .6/1 kV m2.39 лв
СВТ 10x1.5 .6/1 kV m3.38 лв
СВТ 10x2.5 .6/1 kV m5.15 лв
СВТ 10x4 .6/1 kV m8.16 лв
СВТ 10x6 .6/1 kV m11.84 лв
СВТ 10x10 .6/1 kV m19.46 лв
СВТ 12x1 .6/1 kV m2.81 лв
СВТ 12x1.5 .6/1 kV m3.98 лв
СВТ 12x2.5 .6/1 kV m6.11 лв
СВТ 14x1 .6/1 kV m3.25 лв
СВТ 14x1.5 .6/1 kV m4.59 лв
СВТ 14x2.5 .6/1 kV m7.11 лв
СВТ 16x1 .6/1 kV m3.69 лв
СВТ 16x1.5 .6/1 kV m5.22 лв
СВТ 16x2.5 .6/1 kV m8.09 лв
СВТ 19x1 .6/1 kV m4.30 лв
СВТ 19x1.5 .6/1 kV m6.14 лв
СВТ 19x2.5 .6/1 kV m9.52 лв
СВТ 24x1 .6/1 kV m5.43 лв
СВТ 24x1.5 .6/1 kV m7.80 лв
СВТ 24x2.5 .6/1 kV m12.07 лв
СВТ 27x1.5 .6/1 kV m8.83 лв
СВТ 30x1 .6/1 kV m6.74 лв
СВТ 30x1.5 .6/1 kV m9.64 лв
СВТ 30x2.5 .6/1 kV m15.13 лв
СВТ 37x1 .6/1 kV m8.22 лв
СВТ 37x1.5 .6/1 kV m11.80 лв
СВТ 37x2.5 .6/1 kV m18.54 лв