П
р
о
д
у
к
т
и
Кабели NAYY

Кабели NAYY

Кабели NAYY
Силов кабел ниско напрежение с PVC изолация и Al жила

ПРИЛОЖЕНИЕ
За изграждане на предимно подземни разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществетни обекти, където не се очакват механични повреди, за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV

Цена от: 1.52 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
NAYY 1x25re .6/1 kV m1.52 лв
NAYY 1x35re .6/1 kV m1.96 лв
NAYY 1x50rm .6/1 kV m2.63 лв
NAYY 1x70rm .6/1 kV m3.44 лв
NAYY 1x95rm .6/1 kV m4.51 лв
NAYY 1x120rm .6/1 kV m5.48 лв
NAYY 1x150 .6/1 kV m6.63 лв
NAYY 1x185 .6/1 kV m8.24 лв
NAYY 1x240 .6/1 kV m10.84 лв
NAYY 1x300 .6/1 kV m14.30 лв
NAYY 1x400 .6/1 kV m18.90 лв
NAYY 3x10re+6re .6/1 kV m2.72 лв
NAYY 3x16+10 .6/1 kV m3.67 лв
NAYY 3x25re .6/1 kV m4.79 лв
NAYY 3x25+16 .6/1 kV m5.43 лв
NAYY 3x35re .6/1 kV m6.14 лв
NAYY 3x35+16 .6/1 kV m6.71 лв
NAYY 3x50sm .6/1 kV m8.10 лв
NAYY 3x50+25 .6/1 kV m8.84 лв
NAYY 3x70sm .6/1 kV m10.93 лв
NAYY 3x70+35 .6/1 kV m13.43 лв
NAYY 3x95sm .6/1 kV m14.31 лв
NAYY 3x95+50 .6/1 kV m17.39 лв
NAYY 3x120sm .6/1 kV m17.30 лв
NAYY 3x120+70 .6/1 kV m21.77 лв
NAYY 3x185sm .6/1 kV m25.70 лв
NAYY 3x185+95 .6/1 kV m31.45 лв
NAYY 3x240+120 .6/1 kV m42.02 лв
NAYY 3x150sm .6/1 kV m21.42 лв
NAYY 3x150sm+70rm .6/1 kV m26.15 лв
NAYY 3x240sm .6/1 kV m33.50 лв
NAYY 4x10 .6/1 kV m2.98 лв
NAYY 4x16 .6/1 kV m4.03 лв
NAYY 4x25 .6/1 kV m5.97 лв
NAYY 4x35 .6/1 kV m7.68 лв
NAYY 4x50 .6/1 kV m10.68 лв
NAYY 4x70 .6/1 kV m15.10 лв
NAYY 4x95 .6/1 kV m19.03 лв
NAYY 4x120 .6/1 kV m23.44 лв
NAYY 4x150 .6/1 kV m28.72 лв
NAYY 4x185 .6/1 kV m33.50 лв
NAYY 4x240.6/1 kV m45.31 лв
NAYY 5x4re .6/1 kV m1.99 лв
NAYY 5x10re .6/1 kV m3.61 лв
NAYY 5x16re .6/1 kV m4.78 лв
NAYY 5x25rm .6/1 kV m7.15 лв
NAYY 5x35 .6/1 kV m9.39 лв
NAYY 5x50rm .6/1 kV m12.96 лв
NAYY 5x95rm .6/1 kV m25.44 лв
NAYY 5x70 .6/1 kV m18.81 лв

Всички цени са в лева без ДДС!