П
р
о
д
у
к
т
и
Кабели NAYY

Кабели NAYY

Кабели NAYY
Силов кабел ниско напрежение с PVC изолация и Al жила

ПРИЛОЖЕНИЕ
За изграждане на предимно подземни разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществетни обекти, където не се очакват механични повреди, за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV

Цена от: 1.68 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
NAYY 1x25re .6/1 kV m1.68 лв
NAYY 1x35re .6/1 kV m2.16 лв
NAYY 1x50rm .6/1 kV m2.90 лв
NAYY 1x70rm .6/1 kV m3.79 лв
NAYY 1x95rm .6/1 kV m4.97 лв
NAYY 1x120rm .6/1 kV m6.04 лв
NAYY 1x150 .6/1 kV m7.30 лв
NAYY 1x185 .6/1 kV m9.08 лв
NAYY 1x240 .6/1 kV m11.95 лв
NAYY 1x300 .6/1 kV m15.76 лв
NAYY 1x400 .6/1 kV m20.83 лв
NAYY 3x10re+6re .6/1 kV m2.99 лв
NAYY 3x16+10 .6/1 kV m4.05 лв
NAYY 3x25re .6/1 kV m5.28 лв
NAYY 3x25+16 .6/1 kV m5.99 лв
NAYY 3x35re .6/1 kV m6.76 лв
NAYY 3x35+16 .6/1 kV m7.40 лв
NAYY 3x50sm .6/1 kV m8.92 лв
NAYY 3x50+25 .6/1 kV m9.74 лв
NAYY 3x70sm .6/1 kV m12.04 лв
NAYY 3x70+35 .6/1 kV m14.80 лв
NAYY 3x95sm .6/1 kV m15.77 лв
NAYY 3x95+50 .6/1 kV m19.16 лв
NAYY 3x120sm .6/1 kV m19.06 лв
NAYY 3x120+70 .6/1 kV m23.99 лв
NAYY 3x185sm .6/1 kV m28.32 лв
NAYY 3x185+95 .6/1 kV m34.66 лв
NAYY 3x240+120 .6/1 kV m46.30 лв
NAYY 3x150sm .6/1 kV m23.60 лв
NAYY 3x150sm+70rm .6/1 kV m28.82 лв
NAYY 3x240sm .6/1 kV m36.91 лв
NAYY 4x10 .6/1 kV m3.29 лв
NAYY 4x16 .6/1 kV m4.45 лв
NAYY 4x25 .6/1 kV m6.57 лв
NAYY 4x35 .6/1 kV m8.47 лв
NAYY 4x50 .6/1 kV m11.77 лв
NAYY 4x70 .6/1 kV m16.65 лв
NAYY 4x95 .6/1 kV m20.97 лв
NAYY 4x120 .6/1 kV m25.83 лв
NAYY 4x150 .6/1 kV m31.65 лв
NAYY 4x185 .6/1 kV m36.92 лв
NAYY 4x240.6/1 kV m49.94 лв
NAYY 5x4re .6/1 kV m2.19 лв
NAYY 5x10re .6/1 kV m3.98 лв
NAYY 5x16re .6/1 kV m5.26 лв
NAYY 5x25rm .6/1 kV m7.88 лв
NAYY 5x35 .6/1 kV m10.35 лв
NAYY 5x50rm .6/1 kV m14.28 лв
NAYY 5x95rm .6/1 kV m28.03 лв
NAYY 5x70 .6/1 kV m20.73 лв

Всички цени са в лева без ДДС!