П
р
о
д
у
к
т
и
Кабели NYY

Кабели NYY

Кабели NAYY
Силов кабел ниско напрежение с PVC изолация и Cu жила

ПРИЛОЖЕНИЕ
За изграждане на предимно подземни разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществетни обекти, където не се очакват механични повреди, за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV

Свалете каталог
Цена от: 1.34 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
NYY 1x6 .6/1 kV m1.64 лв
NYY 1x10 .6/1 kV m2.39 лв
NYY 1x16 .6/1 kV m3.77 лв
NYY 1x25 .6/1 kV m5.98 лв
NYY 1x35 .6/1 kV m8.10 лв
NYY 1x50 .6/1 kV m12.43 лв
NYY 1x70 .6/1 kV m17.48 лв
NYY 1x95 .6/1 kV m24.19 лв
NYY 1x120 .6/1 kV m30.45 лв
NYY 1x150 .6/1 kV m37.47 лв
NYY 1x185 .6/1 kV m46.64 лв
NYY 1x240 .6/1 kV m61.16 лв
NYY 1x300 .6/1 kV m76.73 лв
NYY 1x400 .6/1 kV m97.68 лв
NYY 2x1.5 .6/1 kV m1.34 лв
NYY 2x2.5 .6/1 kV m1.79 лв
NYY 2x4 .6/1 kV m2.61 лв
NYY 2x6 .6/1 kV m3.52 лв
NYY 2x10 .6/1 kV m5.34 лв
NYY 2x16 .6/1 kV m7.97 лв
NYY 3x1.5 .6/1 kV m1.74 лв
NYY 3x2.5 .6/1 kV m2.41 лв
NYY 3x4 .6/1 kV m3.46 лв
NYY 3x6 .6/1 kV m4.77 лв
NYY 3x10 .6/1 kV m7.45 лв
NYY 3x16 .6/1 kV m11.36 лв
NYY 3x25 .6/1 kV m18.16 лв
NYY 3x25+16 .6/1 kV m21.69 лв
NYY 3x35+16 .6/1 kV m28.50 лв
NYY 3x50+25 .6/1 kV m44.45 лв
NYY 3x70+35 .6/1 kV m63.02 лв
NYY 3x95+50 .6/1 kV m86.55 лв
NYY 3x120+70 .6/1 kV m110.59 лв
NYY 3x150+70 .6/1 kV m132.25 лв
NYY 3x185+95 .6/1 kV m166.37 лв
NYY 3x240+120 .6/1 kV m218.93 лв
NYY 4x1.5 .6/1 kV m2.23 лв
NYY 4x2.5 .6/1 kV m3.05 лв
NYY 4x4 .6/1 kV m4.59 лв
NYY 4x6 .6/1 kV m6.31 лв
NYY 4x10 .6/1 kV m9.93 лв
NYY 4x16 .6/1 kV m15.04 лв
NYY 4x25 .6/1 kVm23.94 лв
NYY 4x35 .6/1 kV m32.80 лв
NYY 4x50 .6/1 kV m49.68 лв
NYY 4x70 .6/1 kV m70.51 лв
NYY 4x95 .6/1 kV m97.40 лв
NYY 4x120 .6/1 kV m122.13 лв
NYY 4x150 .6/1 kV m150.48 лв
NYY 4x185 .6/1 kV m188.03 лв
NYY 4x240 .6/1 kV m246.62 лв
NYY 5x1.5 .6/1 kV m2.65 лв
NYY 5x2.5 .6/1 kV m3.66 лв
NYY 5x4 .6/1 kV m5.56 лв
NYY 5x6 .6/1 kV m7.72 лв
NYY 5x10 .6/1 kV m12.23 лв
NYY 5x16 .6/1 kV m18.52 лв
NYY 5x25 .6/1 kV m29.77 лв
NYY 5x35 .6/1 kV m41.01 лв
NYY 5x50 .6/1 kV m62.53 лв
NYY 5x70 .6/1 kV m89.60 лв
NYY 5x95 .6/1 kV m121.20 лв
NYY 5x120 .6/1 kV m152.89 лв
NYY 5x150 .6/1 kV m188.03 лв
NYY 5x185 .6/1 kV m235.73 лв
NYY 5x240 .6/1 kV m309.36 лв
NYY 6x1.5 .6/1 kV m3.82 лв
NYY 7x1.5 .6/1 kV m4.18 лв
NYY 7x2.5 .6/1 kV m6.05 лв
NYY 8x1.5 .6/1 kV m4.85 лв
NYY 10x1.5 .6/1 kV m5.98 лв
NYY 10x2.5 .6/1 kV m8.60 лв
NYY 12x1.5 .6/1 kV m6.90 лв
NYY 12x2.5 .6/1 kV m10.04 лв
NYY 14x1.5 .6/1 kV m7.84 лв
NYY 14x2.5 .6/1 kV m11.63 лв
NYY 16x1.5 .6/1 kV m8.83 лв
NYY 16x2.5 .6/1 kV m13.16 лв
NYY 19x1.5 .6/1 kV m10.19 лв
NYY 19x2.5 .6/1 kV m15.36 лв
NYY 24x2.5 .6/1 kV m19.32 лв
NYY 30x2.5 .6/1 kV m23.79 лв

Всички цени са в лева без ДДС!