П
р
о
д
у
к
т
и
Кабели САВБТ

Кабели САВБТ

Кабели САВБT
Силов брониран кабел ниско напрежение с PVC изолация и Al жила

ПРИЛОЖЕНИЕ
Кабел с броня от стоманени ленти за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV с честота 50 Hz.

Цена от: 3.29 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
САВБТ 2x10 .6/1 kV m3.59 лв
САВБТ 2x16 .6/1 kV m4.92 лв
САВБТ 3x35+16 .6/1 kV m10.43 лв
САВБТ 3x50+25 .6/1 kV m13.50 лв
САВБТ 3x70+35 .6/1 kV m19.02 лв
САВБТ 3x95+50 .6/1 kV m23.70 лв
САВБТ 3x120+70 .6/1 kV m29.17 лв
САВБТ 3x150+70 .6/1 kV m35.14 лв
САВБТ 3x185+95 .6/1 kV m43.44 лв
САВБТ 3x240+120 .6/1 kV m55.46 лв
САВБТ 4x4 .6/1 kV m3.29 лв
САВБТ 4x6 .6/1 kVm4.25 лв
САВБТ 4x10 .6/1 kV m5.00 лв
САВБТ 4x16 .6/1 kV m6.69 лв
САВБТ 4x25 .6/1 kV m9.82 лв
САВБТ 4x35 .6/1 kV m12.28 лв
САВБТ 4x50 .6/1 kV m15.37 лв
САВБТ 4x70 .6/1 kV m21.13 лв
САВБТ 4x95 .6/1 kV m26.90 лв
САВБТ 4x120 .6/1 kV m32.75 лв
САВБТ 4x150 .6/1 kV m39.46 лв
САВБТ 4x185 .6/1 kV m47.87 лв
САВБТ 4x240 .6/1 kV m62.63 лв
САВБТ 5x10 .6/1 kV m6.41 лв
САВБТ 5x25 .6/1 kV m12.17 лв
САВБТ 3x25 3.6/6 kV m17.02 лв
САВБТ 3x35 3.6/6 kV m19.57 лв
САВБТ 3x50 3.6/6 kV m22.53 лв
САВБТ 3x70 3.6/6 kV m26.42 лв
САВБТ 3x95 3.6/6 kV m31.02 лв
САВБТ 3x120 3.6/6 kV m36.51 лв
САВБТ 3x150 3.6/6 kV m41.43 лв
САВБТ 3x185 3.6/6 kV m48.12 лв
САВБТ 3x240 3.6/6 kV m64.42 лв

Всички цени са в лева без ДДС!