П
р
о
д
у
к
т
и
Кабели САВБТ

Кабели САВБТ

Кабели САВБT
Силов брониран кабел ниско напрежение с PVC изолация и Al жила

ПРИЛОЖЕНИЕ
Кабел с броня от стоманени ленти за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV с честота 50 Hz.

Цена от: 4.10 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
САВБТ 2x10 .6/1 kV m4.48 лв
САВБТ 2x16 .6/1 kV m6.13 лв
САВБТ 3x35+16 .6/1 kV m13.00 лв
САВБТ 3x50+25 .6/1 kV m16.82 лв
САВБТ 3x70+35 .6/1 kV m23.70 лв
САВБТ 3x95+50 .6/1 kV m29.53 лв
САВБТ 3x120+70 .6/1 kV m36.35 лв
САВБТ 3x150+70 .6/1 kV m43.78 лв
САВБТ 3x185+95 .6/1 kV m54.12 лв
САВБТ 3x240+120 .6/1 kV m69.10 лв
САВБТ 4x4 .6/1 kV m4.10 лв
САВБТ 4x6 .6/1 kVm5.29 лв
САВБТ 4x10 .6/1 kV m6.23 лв
САВБТ 4x16 .6/1 kV m8.34 лв
САВБТ 4x25 .6/1 kV m12.23 лв
САВБТ 4x35 .6/1 kV m15.29 лв
САВБТ 4x50 .6/1 kV m19.15 лв
САВБТ 4x70 .6/1 kV m26.33 лв
САВБТ 4x95 .6/1 kV m33.51 лв
САВБТ 4x120 .6/1 kV m40.80 лв
САВБТ 4x150 .6/1 kV m49.17 лв
САВБТ 4x185 .6/1 kV m59.64 лв
САВБТ 4x240 .6/1 kV m78.03 лв
САВБТ 5x10 .6/1 kV m7.99 лв
САВБТ 5x25 .6/1 kV m15.16 лв
САВБТ 3x25 3.6/6 kV m21.20 лв
САВБТ 3x35 3.6/6 kV m24.38 лв
САВБТ 3x50 3.6/6 kV m28.06 лв
САВБТ 3x70 3.6/6 kV m32.92 лв
САВБТ 3x95 3.6/6 kV m38.64 лв
САВБТ 3x120 3.6/6 kV m45.48 лв
САВБТ 3x150 3.6/6 kV m51.62 лв
САВБТ 3x185 3.6/6 kV m59.95 лв
САВБТ 3x240 3.6/6 kV m80.26 лв

Всички цени са в лева без ДДС!