П
р
о
д
у
к
т
и
Кабели СВБТ

Кабели СВБТ

Кабели СВБТ
Силов брониран кабел ниско напрежение с PVC изолация и Cu жила

ПРИЛОЖЕНИЕ
Кабел с броня от стоманени ленти за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV с честота 50 Hz.

Цена от: 3.52 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
СВБТ 2x1.5 .6/1 kV m3.52 лв
СВБТ 2x2.5 .6/1 kV m4.03 лв
СВБТ 2x4 .6/1 kV m5.07 лв
СВБТ 2x6 .6/1 kV m6.53 лв
СВБТ 2x10 .6/1 kV m9.62 лв
СВБТ 2x16 .6/1 kV m13.41 лв
СВБТ 2x25 .6/1 kV m21.67 лв
СВБТ 3x1.5 .6/1 kV m3.98 лв
СВБТ 3x2.5 .6/1 kV m4.88 лв
СВБТ 3x2.5+1.5 .6/1 kV m5.18 лв
СВБТ 3x4 .6/1 kV m6.55 лв
СВБТ 3x4+2.5 .6/1 kV m7.55 лв
СВБТ 3x6 .6/1 kV m8.71 лв
СВБТ 3x6+4 .6/1 kV m10.40 лв
СВБТ 3x10 .6/1 kV m13.10 лв
СВБТ 3x10+6 .6/1 kV m15.42 лв
СВБТ 3x16 .6/1 kV m19.35 лв
СВБТ 3x16+10 .6/1 kV m23.24 лв
СВБТ 3x25 .6/1 kV m30.33 лв
СВБТ 3x25+16 .6/1 kV m36.54 лв
СВБТ 3x35 .6/1 kV m41.26 лв
СВБТ 3x35+16 .6/1 kV m47.11 лв
СВБТ 3x50 .6/1 kV m53.43 лв
СВБТ 3x50+25 .6/1 kV m62.51 лв
СВБТ 3x70 .6/1 kV m74.91 лв
СВБТ 3x70+35 .6/1 kV m87.71 лв
СВБТ 3x95 .6/1 kV m102.72 лв
СВБТ 3x95+50 .6/1 kV m119.84 лв
СВБТ 3x120 .6/1 kV m128.09 лв
СВБТ 3x120+70 .6/1 kV m152.42 лв
СВБТ 3x150 .6/1 kV m157.13 лв
СВБТ 3x150+70 .6/1 kV m182.24 лв
СВБТ 3x185 .6/1 kV m224.32 лв
СВБТ 3x185+95 .6/1 kV m230.35 лв
СВБТ 4x1.5 .6/1 kV m4.47 лв
СВБТ 4x2.5 .6/1 kV m5.51 лв
СВБТ 4x4 .6/1 kV m8.19 лв
СВБТ 4x6 .6/1 kV m10.96 лв
СВБТ 4x10 .6/1 kV m16.67 лв
СВБТ 4x16 .6/1 kV m25.01 лв
СВБТ 4x25 .6/1 kV m39.53 лв
СВБТ 4x35 .6/1 kV m53.45 лв
СВБТ 4x50 .6/1 kV m69.96 лв
СВБТ 4x70 .6/1 kV m98.80 лв
СВБТ 4x95 .6/1 kV m135.76 лв
СВБТ 4x120 .6/1 kV m169.78 лв
СВБТ 4x150 .6/1 kV m208.78 лв
СВБТ 4x185 .6/1 kV m260.41 лв
СВБТ 5x1.5 .6/1 kV m5.09 лв
СВБТ 5x2.5 .6/1 kV m6.66 лв
СВБТ 5x4 .6/1 kV m10.10 лв
СВБТ 5x6 .6/1 kV m13.93 лв
СВБТ 5x10 .6/1 kV m21.24 лв
СВБТ 5x16 .6/1 kV m31.36 лв
СВБТ 5x25 .6/1 kV m49.40 лв
СВБТ 5x35 .6/1 kV m67.54 лв
СВБТ 5x50 .6/1 kV m89.62 лв
СВБТ 5x70 .6/1 kV m127.94 лв
СВБТ 5x120 .6/1 kV m219.61 лв
СВБТ 6x1.5 .6/1 kV m5.61 лв
СВБТ 6x2.5 .6/1 kV m7.45 лв
СВБТ 7x1.5 .6/1 kV m6.10 лв
СВБТ 7x2.5 .6/1 kV m8.57 лв
СВБТ 8x1.5 .6/1 kV m6.90 лв
СВБТ 8x2.5 .6/1 kV m9.82 лв
СВБТ 10x1.5 .6/1 kV m8.56 лв
СВБТ 10x2.5 .6/1 kV m12.12 лв
СВБТ 12x1.5 .6/1 kV m9.59 лв
СВБТ 12x2.5 .6/1 kV m13.97 лв
СВБТ 14x1.5 .6/1 kV m11.03 лв
СВБТ 14x2.5 .6/1 kV m15.84 лв
СВБТ 16x1.5 .6/1 kV m12.22 лв
СВБТ 16x2.5 .6/1 kV m17.92 лв
СВБТ 19x1.5 .6/1 kV m14.16 лв
СВБТ 19x2.5 .6/1 kV m20.71 лв
СВБТ 24x1.5 .6/1 kV m17.69 лв
СВБТ 30x1.5 .6/1 kV m21.74 лв

Всички цени са в лева без ДДС!