П
р
о
д
у
к
т
и
Кабели СВБТ

Кабели СВБТ

Кабели СВБТ
Силов брониран кабел ниско напрежение с PVC изолация и Cu жила

ПРИЛОЖЕНИЕ
Кабел с броня от стоманени ленти за неподвижно полагане в ел.мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 kV с честота 50 Hz.

Цена от: 2.82 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

Наименованием-каЦена без ДДС
СВБТ 2x1.5 .6/1 kV m2.82 лв
СВБТ 2x2.5 .6/1 kV m3.23 лв
СВБТ 2x4 .6/1 kV m4.07 лв
СВБТ 2x6 .6/1 kV m5.24 лв
СВБТ 2x10 .6/1 kV m7.72 лв
СВБТ 2x16 .6/1 kV m10.77 лв
СВБТ 2x25 .6/1 kV m17.40 лв
СВБТ 3x1.5 .6/1 kV m3.19 лв
СВБТ 3x2.5 .6/1 kV m3.92 лв
СВБТ 3x2.5+1.5 .6/1 kV m4.16 лв
СВБТ 3x4 .6/1 kV m5.26 лв
СВБТ 3x4+2.5 .6/1 kV m6.06 лв
СВБТ 3x6 .6/1 kV m6.99 лв
СВБТ 3x6+4 .6/1 kV m8.35 лв
СВБТ 3x10 .6/1 kV m10.51 лв
СВБТ 3x10+6 .6/1 kV m12.38 лв
СВБТ 3x16 .6/1 kV m15.53 лв
СВБТ 3x16+10 .6/1 kV m18.65 лв
СВБТ 3x25 .6/1 kV m24.34 лв
СВБТ 3x25+16 .6/1 kV m29.33 лв
СВБТ 3x35 .6/1 kV m33.12 лв
СВБТ 3x35+16 .6/1 kV m37.81 лв
СВБТ 3x50 .6/1 kV m42.88 лв
СВБТ 3x50+25 .6/1 kV m50.17 лв
СВБТ 3x70 .6/1 kV m60.12 лв
СВБТ 3x70+35 .6/1 kV m70.40 лв
СВБТ 3x95 .6/1 kV m82.44 лв
СВБТ 3x95+50 .6/1 kV m96.19 лв
СВБТ 3x120 .6/1 kV m102.81 лв
СВБТ 3x120+70 .6/1 kV m122.34 лв
СВБТ 3x150 .6/1 kV m126.12 лв
СВБТ 3x150+70 .6/1 kV m146.28 лв
СВБТ 3x185 .6/1 kV m180.05 лв
СВБТ 3x185+95 .6/1 kV m184.89 лв
СВБТ 4x1.5 .6/1 kV m3.59 лв
СВБТ 4x2.5 .6/1 kV m4.42 лв
СВБТ 4x4 .6/1 kV m6.58 лв
СВБТ 4x6 .6/1 kV m8.80 лв
СВБТ 4x10 .6/1 kV m13.38 лв
СВБТ 4x16 .6/1 kV m20.08 лв
СВБТ 4x25 .6/1 kV m31.73 лв
СВБТ 4x35 .6/1 kV m42.90 лв
СВБТ 4x50 .6/1 kV m56.15 лв
СВБТ 4x70 .6/1 kV m79.30 лв
СВБТ 4x95 .6/1 kV m108.97 лв
СВБТ 4x120 .6/1 kV m136.27 лв
СВБТ 4x150 .6/1 kV m167.57 лв
СВБТ 4x185 .6/1 kV m209.01 лв
СВБТ 5x1.5 .6/1 kV m4.09 лв
СВБТ 5x2.5 .6/1 kV m5.34 лв
СВБТ 5x4 .6/1 kV m8.10 лв
СВБТ 5x6 .6/1 kV m11.18 лв
СВБТ 5x10 .6/1 kV m17.05 лв
СВБТ 5x16 .6/1 kV m25.17 лв
СВБТ 5x25 .6/1 kV m39.65 лв
СВБТ 5x35 .6/1 kV m54.21 лв
СВБТ 5x50 .6/1 kV m71.93 лв
СВБТ 5x70 .6/1 kV m102.69 лв
СВБТ 5x120 .6/1 kV m176.27 лв
СВБТ 6x1.5 .6/1 kV m4.50 лв
СВБТ 6x2.5 .6/1 kV m5.98 лв
СВБТ 7x1.5 .6/1 kV m4.89 лв
СВБТ 7x2.5 .6/1 kV m6.88 лв
СВБТ 8x1.5 .6/1 kV m5.54 лв
СВБТ 8x2.5 .6/1 kV m7.88 лв
СВБТ 10x1.5 .6/1 kV m6.87 лв
СВБТ 10x2.5 .6/1 kV m9.73 лв
СВБТ 12x1.5 .6/1 kV m7.70 лв
СВБТ 12x2.5 .6/1 kV m11.21 лв
СВБТ 14x1.5 .6/1 kV m8.85 лв
СВБТ 14x2.5 .6/1 kV m12.71 лв
СВБТ 16x1.5 .6/1 kV m9.81 лв
СВБТ 16x2.5 .6/1 kV m14.38 лв
СВБТ 19x1.5 .6/1 kV m11.37 лв
СВБТ 19x2.5 .6/1 kV m16.62 лв
СВБТ 24x1.5 .6/1 kV m14.20 лв
СВБТ 30x1.5 .6/1 kV m17.45 лв

Всички цени са в лева без ДДС!