П
р
о
д
у
к
т
и
Активен Мълниеприемник TESLA

Активен Мълниеприемник TESLA

Свалете каталог
Цена от: 1025.64 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

НАИМЕНОВАНИЕ М-КА Цена без ДДС
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S15 15ms бр 1025.64
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S30 30ms бр 1052.28
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S45, 45ms бр 1078.92
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA-S60, 60ms бр 1104.23
БРОЯЧ НА МЪЛНИИ TESLA А705 бр 326.60
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 2 м поцинкована бр 119.40
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 2,5 м поцинкована бр 167.43
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 3 м поцинкована бр 167.43
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 3,5 м поцинкована бр 196.20
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 4 м поцинкована бр 215.82
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 5 м поцинкована бр 285.53
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 5,5 м поцинкована бр 311.31
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 6 м поцинкована бр 375.40
МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ TESLA – 7 м поцинкована бр 438.18
ОБТЯЖКИ ЗА РАЗГЛОБЯЕМА МАЧТА TESLA,КОМПЛЕКТ бр по запитване