П
р
о
д
у
к
т
и
Активен Мълниеприемник GROMOSTAR

Активен Мълниеприемник GROMOSTAR

АКТИВНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ

И МАЧТИ ЗА АКТИВНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ

Свалете каталог
Цена от: 1239.49 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

НАИМЕНОВАНИЕМ-КАЦена без ДДС
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ GROMOSTAR 25ms бр1239.49
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ GROMOSTAR 45msбр1761.65
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ GROMOSTAR 60msбр2268.61
МАЧТА 2m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ GROMOSTARбр129.60
МАЧТА 3m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ GROMOSTAR бр174.96
МАЧТА 4.5m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ GROMOSTAR бр233.28