П
р
о
д
у
к
т
и
Активен Мълниеприемник S.T.A.R.

Активен Мълниеприемник S.T.A.R.

Свалете каталог
Цена от: 1017.36 лв

Всички цени са в лева без ДДС!

НАИМЕНОВАНИЕМ-КАЦена без ДДС
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ S.T.A.R. 10msбр1017.36
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ S.T.A.R. 25ms бр1211.76
МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ S.T.A.R. 45ms бр1594.08
МАЧТА 3m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ S.T.A.R.бр93.32
МАЧТА 4m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ S.T.A.R. НЕ РАЗГЛОБЯЕМАбр129.60
МАЧТА 4m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ S.T.A.R. РАЗГЛОБЯЕМАбр171.08
МАЧТА 5m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ S.T.A.R.бр217.73
МАЧТА 6m ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕИСТВИЕ S.T.A.R.бр208.86